Bericht:

Rubriek:

23 december 1999

Beleid & uitvoering


Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling van start

Minister Pronk heeft officieel het startschot gegeven voor het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling, kortweg NIDO. Het is een initiatief van de ministeries van VROM, EZ, OCW, LNV en V&W voor een integralere aanpak van de duurzame ontwikkeling.

Voor de stimulering is voor een periode van twee jaar 28 miljoen gulden beschikbaar. Het NIDO wil voorbouwend op de bestaande programma's, duurzame ontwikkeling een nieuwe impuls geven. Het gaat dan om de combinatie van economische groei en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De meerwaarde die NIDO hieraan moet leveren is het opzetten van een 'kennisinfrastructuur' door het bijeenbrengen van verschillende disciplines.
Meer informatie op: www.nido.nu of per telefoon 058-2954545.


Uitgeverij Noordhoek BV