Bericht:

Rubriek:

27 december 1999

Handhaving

Overtredingen stortverbod BSA

De Inspectie MilieuhygiŽne heeft geconstateerd dat er ernstig gesjoemeld wordt met het stortverbod voor bouw- en sloopafval (BSA). BSA mag alleen worden gestort tegen een lager tarief als dit niet hergebruikt kan worden. Maar ook andere afvalstromen, of mengsels met BSA, worden bij de stortplaats onder die noemer aangeboden.

De handhaving van BSA dat niet gestort mag worden blijkt problematisch, omdat beheerders van stortplaatsen geen verantwoordelijkheid hebben voor de controle van aangeboden partijen. Bovendien blijkt dat ook gecertificeerde sloop- en sorteerbedrijven niet altijd de regels naleven. De inspectie heeft het onderzoek uitgevoerd omdat vanaf 1 april dit jaar het stortverbod uitgebreid zal worden voor BSA dat brandbaar is. Hiermee zal uiteindelijk alleen BSA mogen worden gestort als het niet brandbaar is of hergebruikt kan worden. Overigens wordt verwacht dat de door de inspectie gesignaleerde problemen op korte termijn zullen verdwijnen, omdat per 1 januari de tarieven voor het storten aanzienlijk zijn verhoogd en op een niveau zijn gekomen die vergelijkbaar is met verbranden.


© Uitgeverij Noordhoek BV