Bericht:

Rubriek:

1 december 1999

hergebruik

Stichting Hergebruik Computers opgericht

De Stichting Hergebruik Computers wil met oude Nederlandse computers het computeronderwijs in met name Afrika stimuleren. Wederom een initiatief om gebruikte computers in te zamelen en voor een nuttig doel her te gebruiken.

Het is bekend: computers zijn al verouderd op het moment dat ze worden aangeschaft. Veel bedrijven vervangen hun systeem dan ook elke paar jaar. De oude, vaak nog prima, computers komen veelal bij het grof vuil te staan. Een enorme verspilling, vindt de Werkgroep Hergebruik Computers, want veel mensen in een minder bevoorrechte positie zouden met het overtollige materiaal zeer geholpen zijn. De werkgroep verzamelt de materialen en laat ze zo nodig repareren. Onbruikbare exemplaren worden gestript van alle metalen, glas en plastics, die als grondstoffen worden verkocht. Zo komen die stoffen niet als afval in het milieu en kan uit de opbrengst een deel van de vervoerskosten worden betaald.
De stichting is in eerste instantie opgericht om op deze manier scholen in Afrika te helpen. Momenteel is men bezig met een project in Ghana, waar een onderwijsinstelling in Accra zit te springen om Windows 95 systemen.
Maar ook in Nederland worden minder kapitaalkrachtige basisscholen en buurthuizen voorzien van gebruikte computers.
Bedrijven worden opgeroepen om hun overtollige computers niet weg te gooien, maar in plaats daarvan mens en milieu een dienst te bewijzen met een telefoontje naar de stichting.

P.M. Oudendag (020) 637 55 79


Uitgeverij Noordhoek BV