Bericht:

Rubriek:

15 december 1999

Preventie

Succesvol milieuzorgproject bij jachthavens

Zeventien Utrechtse jachthavens hebben deelgenomen aan een milieuzorgproject van de provincie, in samenwerking met de HISWA en het KNWV. Bedoeling van het project is dat milieuwinst en kostenbesparingen hand in hand gaan.

Het project duurde een jaar: van november 1998 tot november 1999. Kenmerkend voor de opzet was de combinatie van enerzijds individuele bedrijfsdoorlichting met aansluitend advies op maat, en daarnaast een aantal collectieve bijeenkomsten, waar ervaringen werden uitgewisseld. Aan de orde kwamen wet- en regelgeving, afvalmanagement, (water)bodembescherming en energie- en waterbesparing. De deelnemende jachthavens hebben inmiddels allemaal een plan van aanpak opgesteld, waarin de nodige verbetermaatregelen zijn opgenomen. De meeste besparingsmogelijkheden bleken te liggen bij water- en energieverbruik. Wat hier in de praktijk van gerealiseerd wordt, zal volgend jaar blijken. Dan worden er in Utrecht terugkomdagen georganiseerd.


Uitgeverij Noordhoek BV