afval!
Bedrijfsnieuws 25-11-97

Den Haag wil samenwerking met AVR

De gemeente Den Haag wil tot een structurele samenwerking komen met de AVR om kosten verder te reduceren.
Het Haagse afval wordt op dit moment verwerkt door de AVR. Om de verwerkingskosten verder te reduceren is de dienst stadsbeheer enkel oriënterende gesprekken begonnen. Daaruit bleek dat de verwerkingskosten alleen naar beneden konden als de AVR ook activiteiten zou gaan uitvoeren in de inzameling.
Het College van B&W heeft daarom besloten het overleg met de AVR hierover voort te zetten. Nu zal onderzocht gaan worden of en hoe een gemeenschappelijke regeling opgezet kan worden, waarvan de gemeente en de AVR gezamenlijk het bestuur vormen. In het huidige voorstal zal de AVR de operationele leiding krijgen. De gemeenschappelijke regeling zal zorgdragen voor de inzameling en de verwerking van het Haagse afval. De huidige taken en medewerkers van de Reiniging zullen dan overgaan naar de gemeenschappelijke regeling.
Naar verwachting zal in februari een intentie-overeenkomst met de AVR worden gesloten. Een definitieve overeenkomst wordt eind 1998 verwacht.

© Uitgeverij Noordhoek