afval!
Personalia 5-11-97

Nieuwe directeur ROVA gemeenten

Op 15 december zal de heer R. Kuipers worden aangesteld als directeur gemeenten bij NV ROVA Holding. Hij volgt F. Stumpers op die na het vertrek van D. Exel in april deze functie tijdelijk heeft waargenomen.
Kuipers (51) is vele jaren werkzaam geweest bij Heidemij Realisatie Regio Oost (Gelderland en Overijssel) Sinds 1989 was hij Districtsmanager regio Noord. Op dit moment is hij Senior Commercieel Manager, waarin hij verantwoordelijk is voor het opstellen van en leiding geven aan de uitvoering van het marktbeleid van Heidemij Realisatie. Daarnaast is hij onder andere lid van het dagelijks bestuur van de Ondernemers Federatie Oost (OFO), voorzitter commissie infrastructuur OFO, lid industrie Kring Noord Overijssel en die van Twente en voorzitter Industrie Club Dalfsen. In de NV ROVA Gemeenten zal hij verantwoordelijk zijn voor het afvalstoffenbeheer en de inzamelmiddelen in de 21 gemeenten van de regio IJssel-Vecht en de gemeente Amersfoort.
In zijn nieuwe functie zal hij naast de uitvoerende taken binnen NV ROVA Gemeenten ook verantwoordelijk zijn voor de NV ROVA Afvalverwerking. Beide vormen samen met NV ROVA Bedrijven de NV ROVA Holding. Dit is het geprivatiseerde nutsbedrijf dat zich richt op de verwijdering van afvalstoffen bij zowel particulieren, gemeenten als bedrijven. Naast het inzamelen van afval beheert en exploiteert ROVA diverse afvalverwerkingsinrichtingen. Dit vormt volgens het bedrijf haar kracht, omdat zij als eigenaar van het afval de afvalketen beheersbaar maakt.

© Uitgeverij Noordhoek