afval!
Personalia 6-11-97

Nieuwe directeur VMK

Drs. H.J. Lucas is benoemd tot directeur van de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK). Hij zal degene zijn die leiding geeft aan de uitvoering van de verplichtingen voor de kunststofindustrie uit het binnenkort te ondertekenen Convenant Verpakken II.
De VMK heeft afspraken gemaakt met het Ministerie van VROM om de hoeveelheid her te verwerken kunststof verpakkingsafval te vergroten. De heer Lucas blijft naast deze functie actief binnen de Business Group PE als manager van het Polymers & the Environment Department.

© Uitgeverij Noordhoek