afval!

 

Personalia

 9 januari 1998


Prof. dr. R.J. in ‘t Veld nieuwe voorzitter RMNO

De heer In ‘t Veld is nu verbonden aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam als hoogleraar in de organisatiekunde en het management van het openbaar bestuur. Op het gebied van afval is hij vooral het terrein van ‘ketens’ (bedrijfskolommen) en schaalgroottes daarvan actief geweest. Binnen de RMNO volgt hij prof. dr. ir. Louise O. Fresco op die per 1 juni 1997 directeur onderzoek van de Wereld Voedsel Organisatie is geworden.

 

RMNO

DE RMNO doet de regering voorstellen voor onderzoekprogramma’s en verkenningen en heeft recent een meerjarenvisie aangeboden waarin, met name aandacht werd gevraagd voor een drietal (onderzoek) thema’s:

  • De ecologische herstructurering van de economie,
  • Integraal ruimtegebruik,
  • Instrumenten in het proces van integrale afweging.


© Uitgeverij Noordhoek