afval!

 

Personalia

27-01-98


Directeur Wybe Kooistra verlaat ATF de Pijp

Op 1 maart legt de heer Wybe Kooistra op eigen verzoek zijn functie als algemeen directeur van de Pijp Afvalverwerking en ATF Chemie neer.

Medio 1995 verkocht de heer Kooistra zijn aandelen in de Pijp Afvalverwerking aan Hanze Milieu. Destijds werd de afspraak gemaakt dat de heer Kooistra ten minste nog voor drie jaar de directie zou blijven voeren. In het voorjaar van 1997 werd zijn taak uitgebreid met de directievoering van ATF Chemie.

Inmiddels zijn de drie jaar verstreken en heeft de heer Kooistra kenbaar gemaakt te willen vertrekken. Zijn motivatie hiervoor is dat hij zijn aandacht ook op andere zaken wil gaan richten.

De heer Kooistra zal nog een jaar als adviseur aan Hanze Milieu verbonden blijven. Hij zal onder andere betrokken blijven bij de bouw van het afvalcentrum ATF de Pijp in Drachten, dat momenteel in volle gang is. Volgens schema zal dit nieuwe bedrijfspand in juli van dit jaar worden opgeleverd.

ATF Chemie en de Pijp Afvalverwerking maken deel uit van de Hanze Milieu Groep. Verschillende afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijven werken samen onder de Hanze Milieu paraplu. Deze onderneming hanteert het principe van integraal ketenbeheer, dat wil zeggen advies, inzameling, recycling en eindverwerking van diverse afvalstromen.

 


© Uitgeverij Noordhoek