afval!
Publikaties 4-11-97

Subsidie-overzicht duurzaam bouwen

Het Nationaal DuBo-Centrum heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste financiële regelingen voor duurzaam bouwen.
Onder de titel 'Subsidie-overzicht duurzaam bouwen' wordt een opsomming gegeven van diverse soorten stimuleringsregelingen voor duurzaam bouwen. Niet alleen de subsidies worden genoemd, ook de kredietregelingen en fiscale regelingen. Naast de nationale en Europese regelingen wordt ook inzicht gegeven op wat zich op regionaal en provinciaal niveau voor stimuleringen plaatsvindt. Tot slot wordt van gemeentelijke stimuleringsregelingen een aantal voorbeelden genoemd en zijn een aantal milieuprijzen opgenomen.

Handig als overicht

Het boekje is vooral handig als overzicht; voor echt gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de beherende organisatie. Vooral de trefwoordenlijst is handig om snel de betreffende regelingen te vinden. Een groot deel heeft betrekking op energie. Voor afval worden slechts een beperkt aantal regelingen genoemd, die overwegend bekend zijn de groen financiering, de VAMIL-regeling, het programma EET, de E&M adviesregeling en het bijdragenbesluit milieugerichte technologie De uitgave is mede mogelijk gemaakt door VGBouw en telt 77 pagina's en kost f. 35,-. Bestellingen bij het Nationaal DuboCentrum (telefoon 030-23 93 000) of de boekhandel (isbn 90-75365-07-1)

© Uitgeverij Noordhoek