afval!
Publicaties 5-1-1998

Informatiegids Schoner produceren

In de eerste maanden van 1998 verschijnt een speciale informatiegids met adresgegevens van organisaties die zich bezighouden met milieuadvisering binnen het MKB in het algemeen en met Schoner Produceren in het bijzonder.
Doel is het onderlinge contact en de informatie- uitwisseling te bevorderen. De gids is gratis te bestellen bij het Projectsecretariaat Schoner Produceren, telefoon 020-4874044.

© Uitgeverij Noordhoek