Taking Responsibility; Metal mining, people and the environment

Er bestaan technische middelen om de negatieve milieu-effecten van de winning van metalen te verminderen. Deze zijn echter niet goedkoop. In dit boek formuleert de Vereniging Milieudefensie 10 eisen waaraan alle betrokken bij de mijnbouw van metalen moeten voldoen.

Bericht:

Rubriek:

9 januari 1998

Publicaties

Het boek 'Taking Responsibility; Metal mining, people and the environment' werd gepresenteerd op het door Milieudefensie georganiseerde congres 'De Keerzijde van Metaal'. In het boek worden de gevolgen op een rij gezet en geïllustreerd met tien mijnbouwcases uit landen als Suriname, Peru, Indonesië en Rusland. Het boek besluit met tien eisen voor betere mijnbouw. Milieudefensie vindt dat metaalindustrie, financiers en mijnbouwbedrijven samen verantwoordelijk zijn en deze moeten eisen overnemen.

Mijnbouw heeft grote milieu-effecten

De winning van metalen is een ruig proces met onvermijdelijk een groot milieu-effect. Metaalmijnbouw heeft de volgende gevolgen volgens het boek:

  • Bodem, flora en fauna worden over een groot gebied verwijderd
  • Bij het delven worden mineralen opgegraven die eenmaal in contact met zuurstof spontaan tot zwaar giftige stoffen kunnen reageren
  • Zwaar giftige stoffen worden gebruikt zoals cyanide bij de winning
  • Grote hoeveelheden energie en water worden gebruikt; ongeveer 10% van het wereldenergieverbruik gaat op in de mijnbouw
  • De mijnbouw betekent vaak een vernietiging van bestaande inkomstenbronnen van lokale gemeenschappen.

Publiciteit

Doordat mijnbouwbedrijven geen directe relatie hebben met de consument, zijn ze niet erg gevoelig voor de publieke opinie. Maar zij zijn niet de enige die verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de effecten van de metaalwinning, zo is Milieudefensie van mening. Ook de betrokken regeringsinstellingen, de metaalverwerkende bedrijven en de financiers en verzekeraars van mijnbouwprojecten zijn verantwoordelijk. In het boek stelt Milieudefensie hen na een analyse van de huidige inrichting van de mijnbouw een aantal minimumcriteria voor. Deze zouden moeten dienen voor de beoordeling van de mijnbouwprojecten.

Meer informatie en voor bestelling van een exemplaar (f. 25,00):
Vereniging Milieudefensie (telefoon 020-6221366).
E-mail: info@milieudefensie.nl

Zie ook bericht in rubriek hergebruik: Milieudefensie ageert tegen koperwinning (9/1/98)

 


© Uitgeverij Noordhoek BV