afval!

 

Publicaties

23-01-98


Biomassa-installatie op snoeihout is haalbaar in regio Amstelland 

 Een warmte/krachtinstallatie die gebruik maakt van snoeihout is haalbaar in de regio Amstelland. Er is voldoende aanbod van biomassa en er zijn goede mogelijkheden om de warmte af te zetten. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie die Nutsbedrijf Amstelland, samen met de gemeente Amstelveen, onlangs heeft uitgevoerd.

 De meest geschikte locaties voor een biomassa-installatie lijken de locatie Escapade in Amstelveen, waar nu al een composteerinrichting is gevestigd. Ook de locatie Schinkelpolder nabij het Amsterdamse Bos komt in aanmerking. Het aantrekkelijke van de locatie Escapade is dat deze op korte afstand ligt van het warmtenet dat binnenkort in Amstelveen wordt aangelegd. Bovendien is op deze locatie al een logistieke structuur aanwezig voor snoeihout. In de Schinkelpolder wordt een nieuw tuinbouwgebied aangelegd. Een energie-infrastructuur ontbreekt nog grotendeels in dit gebied, maar warmtelevering aan clusters van tuinbouwbedrijven lijkt hier een goede mogelijkheid.

Vergassen heeft de voorkeur

Het biomassa-aanbod is voldoende voor een warmte/krachtinstallatie met een thermisch vermogen van 2 tot 5 Megawatt. Afhankelijk van de toegepaste conversietechnologie kan een dergelijke installatie een elektrisch vermogen leveren van 300 tot 1.000 kilowatt. De twee conversie-opties zijn verbranding en vergassing. Beide opties hebben voor- en nadelen. Vergassing is een technologie met een hoog elektrisch rendement en goede mogelijkheden voor gasreiniging. De technologie is echter nog niet volledig marktrijp. Verbranding is een bewezen technologie. Een nadeel hiervan is dat verbranding op kleine schaal duur is en minder efficiënt verloopt. De voorkeur gaat dan ook uit naar vergassing. Zeker nu vergassing op kleine schaal met behulp van een vastbedreactor op het punt staat door te breken op de markt. Uit berekeningen blijkt dat een vergassingsinstallatie binnen tien jaar is terug te verdienen. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn een continue levering van groenafval gedurende een lange periode en tegen een gunstige vergoeding, een goede prijs voor de geproduceerde elektriciteit en warmte, een lage rente en een optimale benutting van de verschillende fiscale instrumenten.

De haalbaarheidsstudie toont aan dat alle betrokken partijen zoals de gemeenten en energiedistributiebedrijven de intentie hebben om mee te werken aan de realisatie van een kleinschalige biomassa-installatie in Amstelland. Ook kapitaalverschaffers staan positief tegenover een dergelijk project. De onderzoekers bevelen daarom aan de mogelijkheden van verbranding en vergassing van biomassa in eerste instantie verder uit te werken voor de locatie Escapade. Deze heeft de beste mogelijkheden voor een pilotproject. In een later stadium kan dan worden onderzocht of biomassaconversie bij tuinders in Amstelland is toe te passen.

Rapport bestellen

Het rapport 'De haalbaarheid van decentrale energiebenutting van groenafval in de gemeente Amstelveen en omstreken' kost ¦ 50,-, en is te bestellen Nutsbedrijf Amstelland, R. Groeneweg, tel. (020) 547 33 55, fax (020) 547 33 25.

Meer informatie

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Novem, ir. E.J.M.T van den Heuvel, tel. (030) 239 34 88.

 


© Uitgeverij Noordhoek