Chronologisch overzicht van berichten

Wilt u geattendeerd worden op het nieuws? Neem dan een GRATIS abonnement op de Afval Online Nieuwsbrief. U ontvangt dan via e-mail de uitgebreide versie van de nieuwsbrief. Actueel, snel en persoonlijk. Interesse? Klik op de button ––

Klik voor
GRATIS
abonnement

 

2-09-04 Europa stelt nieuwe eisen aan verpakkingsafval  Begin dit jaar keurde het Europees Parlement de herziening v... 
2-09-04 Knowaste start in AustraliŽ  Het Nederlandse Knowaste wordt voor de Australische vestigin... 
2-09-04 Van Geel: Discussie over statiegeld pas eind 2005  Staatssecretaris Van Geel wil pas eind 2005 beslissen over u... 
1-09-04 Voorbereid op het onverwachte  De afgelopen tijd hebben zich diverse crisissituaties voorge... 
1-09-04 Buitenlandse bedrijven wisten niet van VIHB  Buitenlandse bedrijven die afval willen transporteren of ver... 
1-09-04 Verkoop tweedehands spullen via internet is booming  Nederlanders hebben de smaak te pakken als het gaat om het v... 
1-09-04 'Metro' en 'Europe' zijn van VConsyst, 'Lumio' van BWaste  De inwerpzuilen van de ondergrondse afvalinzamelsystemen 'Me... 
1-09-04 Afvalbedrijven voorzichtig verheugd over voorstel MEP  De AVI's krijgen misschien beter toegang tot de MEP-sub... 
1-09-04 VROM verlengt regeling verwijderingsbijdrage op isolatieglas  Het ministerie van VROM heeft per 1 september 2004 een nieuw... 
1-09-04 Geen GFT-inzamelen in buitengebieden met diftar  Onderzoek in de gemeente Dalfsen laat zien dat bij diftar op... 
31-08-04 Nieuw integraal verpakkingenbeleid gewenst  Er moet een nieuw integraal verpakkingenbeleid komen. Deze o... 
31-08-04 Afvalstromen levensmiddelenindustrie onderzocht  De afval- en reststromen in de levensmiddelenindustrie worde... 
31-08-04 Vlaams ondernemersverzet tegen ecotaks  Als het aan de Vlaamse zelfstandige voedingswinkeliers ligt ... 
31-08-04 Debat over drankverpakkingen uitgesteld  Op 1 september zou het voorstel van Vaan Geel in de Tweede K... 
30-08-04 Nieuwe HOI in Rotterdamse haven  Vanaf een nieuwe locatie gaat Bek & Verburg het vaste af... 
30-08-04 Zeeschepen moeten verplicht afval afgeven  Op 1 oktober wordt het stelsel van indirecte financiering in... 
30-08-04 MEP moet er ook voor AVI's zijn  De Vereniging Afvalbedrijven vindt dat het verbranden van af... 
27-08-04 Strategie voor promotie duurzame energiebronnen  EREC (European Renewable Energy Council) heeft een nieuwe ma... 
27-08-04 Van Gansewinkel steunt alfabetisering  Op woensdag 8 september, wereldalfabetiseringsdag, zal de Va... 
27-08-04 Nieuwe destillateur levert primaire kwaliteit  SITA EcoService heeft een installatie voor gefractioneerde d... 
27-08-04 Geen zware criminaliteit bij afvalexport  Onderzoek naar illegale afvalexport heeft geen internationaa... 
26-08-04 SPA Opleidingen breidt uit  SPA Opleidingen (Stichting Professionele Arbeid) te Nieuwerb... 
25-08-04 En Profil: Simon Bos    
25-08-04 Textielinzameling in de lappenmand  De gescheiden inzameling van textiel, belangrijk onderdeel v... 
25-08-04 Convenant verpakkingen is niet overal bekend  De bekendheid van het convenant verpakkingen schiet op sommi... 
25-08-04 Prominente rol Van Geel op Afvalsymposium  Staatssecretaris Van Geel zal tijdens de Afvalconferentie zi... 
25-08-04 AVR sluit draaitrommelovens  Nederland zal vanaf volgend jaar geen verbrandingscapaciteit... 
24-08-04 Bodemsanering schiet ernstig tekort  Op korte termijn zal VROM voorstellen doen om de handhaving ... 
24-08-04 Inzameling kleine PET-flessen verplicht na 2006  De verplichting voor meermalig PET komt per 2006 te vervalle... 
24-08-04 ARN: 95% recycling autoafval in 2007 is te hoog  De landelijke eis dat in 2007 95% van het autoafval gerecycl... 
24-08-04 Vlaming produceert veel minder afval  Vlaanderen is het gelukt om de groei van het huishoudelijk a... 
21-08-04 Heeft milieuhandhaving prioriteit?  Het Tweede-Kamerlid Krista van Velzen (SP) is er verbaasd ov... 
20-08-04 Lidstaten traag met omzetten EU-richtlijnen  De lidstaten van de Europese Unie blijven uitzonderlijk traa... 
20-08-04 Nieuwe directeur Gevudo  Ad Cardon neemt per 1 oktober functioneel leeftijdsontslag a... 
19-08-04 Kunststofrecycling stabiliseert  De sterke groei van het gebruik van kunststof in Europa is h... 
19-08-04 Nijpels volgt Alders op bij Milieu Centraal  Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland en ex-... 
19-08-04 Transportcontainers voor Rouwmaat  De Rouwmaat-groep schaft acht nieuwe containers aan voor tra... 
19-08-04 Geurhinder doorkruist verwerking afval tot veevoer  Knorhof mag geen afvalstoffen in varkensvoer verwerken. Dat ... 
18-08-04 Geen landelijke lijn in acceptatie bioplastic  Daar waar iedereen zo beducht voor was is toch gebeurd. Iede... 
18-08-04 Groenafval wel of niet over het land uitrijden  De huidige regelgeving rond het uitrijden van groenafval is ... 
18-08-04 Nieuw aanbestedingsreglement voor werken  Het kabinet heeft een nieuw aanbestedingsreglement vastgeste... 
18-08-04 Broei teistert weer afvalopslag  Afgelopen weekend zijn twee branden bij afvalverwerkende bed... 
18-08-04 Afvaldumping is een bedreiging  Dumping van nucleair afval en de illegale afvalexport vanuit... 
13-08-04 Nieuwe EU-commissaris voor milieu  Vanaf 1 november wordt Stavros Dimas de commissaris voor het... 
13-08-04 Richtlijn electronica afval van kracht  Alle EU-lidstaten moeten vandaag de twee richtlijnen voor el... 
13-08-04 Geen ontheffing meer voor stort bitumen en teer  Dakbedekking met bitumen of teer mag vanaf 1 september defin... 
13-08-04 Afschaffen GFT is burger uit te leggen met goed verhaal  Vrijwel alle burgers die nu het GFT-afval scheiden zullen da... 
11-08-04 Afval met een luchtje  Alle abonnees op dit blad veren nu overeind. De ene helft om... 
11-08-04 Bestuurlijke boete eindelijk in zicht  Al jaren trappelen gemeenten van ongeduld om met bestuurlijk... 
11-08-04 Nieuw beheersysteem van elektrische apparatuur  Met de publicatie van een regeling en een besluit voor elekt... 
11-08-04 Griekenland heeft afvalhuishouding niet op orde  Griekenland kampt met een enorm afvalprobleem. De Europese U... 
10-08-04 Oud Papiermarkt heeft last van kwakkelzomer  De aanvoer van oud papier is dit jaar eerder dan gebruikelij... 
10-08-04 Eco-efficiŽntie prijs IFEST 2004  De genomineerden voor de Eco-efficiŽntie prijs van de I... 
5-08-04 Design en kwaliteit  Komende maand introduceert Sulo Milieutechniek nieuwe, moder... 
4-08-04 LAP vordert op een pad vol kuilen  Het LAP ligt redelijk op stoom, zo blijkt uit de voortgangsr... 
4-08-04 Pakken met boter  De exportdiscussie is nog altijd niet uitgewoed. Maar het is... 
4-08-04 Binnenvaart boekt vooruitgang met afvalbeleid  De hoeveelheid water in schepen dat met olie is vervuild (bi... 
4-08-04 Wavin Lash lijft Belgische concurrent in  Plastic palletbouwer Wavin Lash in Sneek neemt zijn Belgisch... 
3-08-04 Motivatie afvalscheiding neemt gestaag af  Nederlanders zijn steeds minder bereid afval te scheiden. De... 
3-08-04 Friesland trekt Europese samenwerking voor afvalbeheer  De provincie Friesland gaat leiding geven aan een kennisuitw... 
3-08-04 Leidraad Milieubelastingen  Staatssecretaris van FinanciŽn heeft de Wbm (Wet belast... 
29-07-04 EU-advies verduidelijkt verwijdering en nuttige toepassing  Er is een eerste stap gezet om de slepende discussie over he... 
28-07-04 Milieuhandhaving wordt weer serieus  Milieuhandhaving staat in de schijnwerpers. In maart kondigd... 
28-07-04 De eerste Predator op rups  OBMtec BV heeft de eerste Predator op rupsonderstel afgeleve... 
28-07-04 Een zekere onzekerheid  Via de milieuvergunning kunnen afvalbedrijven een financi&eu... 
28-07-04 Groen licht voor biomassacentrale Buggenum  Nuon mag verder gaan met het exploiteren van de biomassacent... 
27-07-04 Weer wijziging bepaling volumieke massa  Na consultatie met de raad voor de Accreditatie zijn de voor... 
23-07-04 In 2003 meer restafval verbrand dan gestort  In 2003 is de hoeveelheid gestort afval flink gedaald en voo... 
23-07-04 Tilburg start met pasjessysteem Milieustraat  De milieustraat Albion in Tilburg wordt uitgebreid en na afr... 
22-07-04 90 miljoen lege batterijen terug voor recycling  Vorig jaar is 5 procent meer batterijen ingezameld dan het j... 
22-07-04 Van Geel ziet milieuconvenanten nog steeds zitten  Onder bepaalde omstandigheden zijn convenanten een adequaat ... 
21-07-04 Biomassa in Zuidwest Utrecht: onderzoek naar slaagkans  Het Actieplan Biomassa is uitgekomen: in de provincie Utrech... 
21-07-04 TraMat voorkomt stofoverlast    
21-07-04 Aanbesteden: De regie in eigen hand  De huidige ontwikkelingen rondom het (Europees) aanbesteden ... 
21-07-04 Nieuwe Vlaamse regering wil afvalheffing burgers wijzigen  De nieuwe Vlaamse regering heeft het voornemen om de huidige... 
20-07-04 Goes gebruikt baggerspecie voor fietspad  Goes start deze week met de aanleg van een 300 meter lang fi... 
20-07-04 Mobieltjes voor zeehonden  Een nieuwe actie voor de inzameling van mobieltjes ondersteu... 
20-07-04 Experiment tuinafval Horst aan de Maas lijkt succesvol  Het experiment in het Limburgse Horst aan de Maas om geen gf... 
20-07-04 Kantoorapparatuur voor Ghana  Het Nederlandse Second Life ziet een snel ontwikkelende mark... 
20-07-04 Eerste Euregionale handhavingsactie bij Venlo  Voor het eerst heeft de VROM-inspectie met haar euro-partner... 
19-07-04 En profil: Carmen Ruiz    
16-07-04 EZ wil professionaliteit aanbesteden vergroten  Minister Brinkhorst (EZ) wil op termijn een kenniscentrum aa... 
16-07-04 VAR heeft succes met kunstgrasrecycling  In korte tijd is de inzameling/recycling van kunstgrasmatten... 
16-07-04 Inrichtingenbesluit aanzienlijk vereenvoudigd  Staatssecretaris Van Geel heeft vijf wijzigingen voorgesteld... 
15-07-04 Malafide handelaren actief in Europese afvalexport  Op Europese schaal zijn malafide handelaren actief in de exp... 
15-07-04 Electrabel verduidelijkt standpunt biomassa  In een open brief aan de Gelderse en Nijmeegse politiek heef... 
15-07-04 Weinig verschil tussen eenmalige en herbruikbare verpakkingen  Volgens een LCA-studie van de Europese Verpakkingsbedrijven ... 
14-07-04 IMA op de vingers getikt  Zoals iedereen weet die wel eens EVOA-kennisgevingen doet he... 
14-07-04 Dubbel profiel: zussen in afval    
13-07-04 Wijzigingen voor export van afval naar China  China heeft haarbeleid voor de import van groene lijst afval... 
12-07-04 Online Advies voor afvalvervoerders  Het inzamelen en vervoeren van afvalstoffen kenmerkt zich do... 
11-07-04 De Europese agenda; van woorden naar daden    
9-07-04 Spel moet afvalscheiding stimuleren  De afvalrace is een spel waarmee je je kennis over afvalsche... 
9-07-04 Commissie keert zich tegen regeling eenmalige verpakkingen  De Europese Commissie vindt dat Nederland via het convenant ... 
8-07-04 Directeur SITA ziet op FC Zwolle toe    
8-07-04 Vervuiling oud papier neemt toe  De papier- en kartonrecyclers doen een klemmend beroep op ge... 
7-07-04 Registreren? Studeren en administreren!  Op 1 mei gelden nieuwe regels voor het inzamelen van afvalst... 
7-07-04 Gelderse bedrijven tevreden over handhavers  De Provincie Gelderland heeft betrouwbare en professionele m... 
7-07-04 Provincie Utrecht vergroot invloed op gebruik oude stortplaatsen  Gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht willen de Provi... 
6-07-04 Pleidooi compostering wint iets terrein  De lobby voor behoud van de (verplichte) gft-inzameling kan ... 
6-07-04 ENECO wil af van Gevudo  Energiebedrijf ENECO doet de verliesgevende Gevudo Afvalverw... 
5-07-04 Schroothandel onterecht in verkeerd daglicht  De publiciteit over de slechte controle die de schrootsector... 
5-07-04 Retoursysteem eenmalige bekers voorlopig de beste  Het huidige, 12 jaar oude retoursysteem voor eenmalige kunst... 
4-07-04 'Het komt vooral aan op de after-sales'  Terwijl de markt van inzamelvoertuigen onder druk staat, is ... 
2-07-04 Groningen wil afvalkosten gaan beheersen  In het nieuwe milieuplan van de stad Groningen is kostenbehe... 
2-07-04 Gevolgen afvalstrategie onderzocht  De Europese Commissie is begonnen met de inspraak voor de 'e... 
2-07-04 Leo Veldhuis nieuwe voorzitter van de EARA  De European Asbestos Removal Association EARA gaat de komend... 
1-07-04 De toekomst van GFT-inzameling  Debat kan meningen doen verschuiven, zelfs in de GFT-discuss... 
1-07-04 ICS actief in Duitsland  Boordcomputerleverancier ICS heeft sinds mei een vestiging i... 
1-07-04 UMC certificeert milieuzorgsysteem  Naast het Slotervaart Ziekenhuis is het UMC Utrecht het enig... 
1-07-04 Huishoudens betalen fors meer voor afvalverwijdering  De afvalstoffenheffing is in 2004 wederom meer gestegen dan ... 
1-07-04 ARN-leden demonteren nu ook airco's  Afgelopen juli is Auto Recycling Nederland (ARN) gestart met... 
1-07-04 Nederland moet oplossing zoeken voor EVOA  Onverwacht heeft staatssecretaris Van Geel de herziening van... 
1-07-04 Milieuministers willen snelheid achter afvalstrategie  De Europese milieuministers leken tijdens de afgelopen milie... 
1-07-04 AVI-bodemas in bestaande werken onderzocht  Bij werken van vůůr 2003 waarin AVI-bodemas is... 
30-06-04 Gelderland wil meer gebruik maken van secundaire grondstoffen  Gelderland wil de komende jaren bij tal van grondwerken meer... 
30-06-04 Schrootverwerker laks met controle radioactief afval  Veel schrootverwerkers verzuimen het schroot te controleren ... 
30-06-04 NMa: Rendac misbruikt monopolie niet  Rendac maakt geen misbruik van haar monopolie in de verwerki... 
30-06-04 Provincie Utrecht wel sluitende keten asbestverwijdering  Om de keten van asbestverwijdering in de provincie Utrecht t... 
30-06-04 Daling huishoudelijk afval in 2003  Voor het eerst in twintig jaar is de hoeveelheid huishoudeli... 
30-06-04 Op afstand bestuurbare minipersconatiners voor Media Park  Op het Media Park in Hilversum zijn 13 op afstand bestuurbar... 
29-06-04 Inzameling drankkarton stijgt in EU  In de EU-15 is het afgelopen jaar de ingezamelde hoeveelheid... 
28-06-04 Transport: milieu versus kosten  Vervoer over water of rails heeft een positief milieu-imago.... 
28-06-04 Van Kaathoven Groep: zorg voor het milieu  Een verantwoorde zorg voor het milieu neemt een belangrijke ... 
28-06-04 Tauw met veroudering bodemassen kandidaat EEP-Award  In de voorronde van de Europese EEP-Award zijn drie prijzen ... 
25-06-04 Specificaties voor Amice beschikbaar  De specificaties voor het elektronisch melden van afvaltrans... 
25-06-04 Motie van afkeuring voor Utrechtse RHD-wethouder: stemmen staken  De perikelen binnen de Utrechtse Reinigingsdienst en het ver... 
24-06-04 Meermalig PET op zijn retour  Van Geel wil de hervulbare PET-verpakking vervangen door een... 
24-06-04 Voortgangsrapportage LAP vastgesteld.  De jaarlijkse evaluatie van de ontwikkeling van het afvalbel... 
23-06-04 Van Geel: statiegeldsysteem petflessen blijft  Het statiegeldsysteem wordt niet afgeschaft, zo stelt staats... 
23-06-04 Betere recycling monitoren mogelijk  Het Finse bedrijf Proventia heeft in samenwerking met de tec... 
23-06-04 VA doet nieuwe LCA voor GFT-afval  De Vereniging Afvalbedrijven heeft opdracht gegeven voor een... 
22-06-04 Hoe groen is de Emerald Isle?  De sterke economische groei die de Republiek Ierland al ruim... 
22-06-04 Rapport voorspelt instorting groene stroommarkt  De markt voor groene stroom dreigt na 1 juli in te storten a... 
22-06-04 Herhof bouwt negende installatie  In het Brandenburgse Niederlehme is de eerste steen gelegd v... 
21-06-04 WOZ-beschikking: let op uw (onroerende) zaak!  Gemeenten zijn momenteel aan het taxeren in het kader van de... 
21-06-04 NRK wil productiebedrijven buiten Inzamelbesluit houden  De NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie)... 
20-06-04 Samen een onzekere markt op  De algemene ledenvergadering van de AVL heeft zich bij meerd... 
18-06-04 Nieuwe CAO afgesloten voor publieke bedrijven  Voor de sector Afval & Milieu, waar ongeveer 3200 mensen... 
16-06-04 Biomassa kan veel geld opleveren in regio Breda  Het omzetten van biomassa in energie kan de regio Breda een ... 
16-06-04 Retoursysteem grote petflessen verdwijnt  De grote petfles die nu nog tegen statiegeld ingeleverd kan ... 
15-06-04 Calamiteit Hilversum is incident  Nog niet eerder heeft zich een voorval voorgedaan zoals in H... 
14-06-04 Petroleumcokes: residu of bijproduct?  Het Europese Hof van Justitie blijft ons nieuwe uitspraken a... 
14-06-04 Het geprikkelde geweten van Deventer  Communicatiebureau de Ploeg ontwikkelde in opdracht van de g... 
14-06-04 BWaste viert ťťnjarig bestaan  Op 1 juni 2004 was het precies een jaar geleden dat BWaste I... 
14-06-04 Dakar (Senegal) gaat afval op z'n Europees aanpakken  Dakar gaat binnenkort als een van de eerste Afrikaanse stede... 
14-06-04 Mep-subsidie kan doelmatiger  De Mep-subsidieregeling voor groene stroom kan nog doelmatig... 
10-06-04 Behalen doelstelling groene stroom onzeker  Het is lang niet zeker of in 2010 negen procent van de elekt... 
10-06-04 Brand bij recyclingbedrijf reden voor onderzoek VROM-inspectie  De VROM-Inspectie gaat onderzoeken of Bowie Recycling in Son... 
10-06-04 Schrikbewind teisterde Utrechtse reinigingsdienst  Personeel van de Utrechtse reinigingsdienst RHD heeft jarenl... 
10-06-04 Toekomst Kampense reinigingsdienst aan zijden draad  De toekomst van de reinigingsdienst Kampen is ongewis. 
10-06-04 Frysl‚n Miljeu treedt toe tot Midwaste  Met de toetreding van het Friese inzamelbedrijf stijgt de ge... 
7-06-04 Meer duurzame energie uit afval  'Modificatie en Stop' (MeS) heet het grootschalige project d... 
7-06-04 Weer het beste jongetje van de klas?    
7-06-04 Bananenstroom  Australische wetenschappers aan de universiteit van Queensla... 
2-06-04 Bagger op oude stortplaatsen ei van Columbus?  Stort het bagger uit havens en rivieren in oude stortplaatse... 
2-06-04 Den Haag behoudt regeling 'verkeerd afval' maar verlaagt boete  Het college van B&W van Den Haag gaat niet de grondslag ... 
2-06-04 Saver en De Kringloper samen verder  Saver, het bedrijf dat inzamelt in de gemeenten Roosendaal, ... 
2-06-04 WNF: Biomassa kan vijftien procent van energiebehoefte dekken  Industrielanden kunnen in 2020 vijftien procent van hun ener... 
28-05-04 Uitbreiding EU bezorgt nieuwe lidstaten veel werk  Op 1 mei 2004 krijgt de Europese Unie er tien nieuwe leden b... 
28-05-04 Orwak 3300 geÔntroduceerd  Sinds het najaar van 2002 is RTE Recycling BV in Buitenpost ... 
27-05-04 Doelstellingen hernieuwbare energie nog buiten bereik  De Europese Commissie heeft de lidstaten opgeroepen meer te ... 
26-05-04 Weer vertrek in top AVR  Vorige week is opnieuw afscheid genomen van een directeur bi... 
26-05-04 Duurzaamheid heeft (te) veel kanten  Kunststof verpakkingen breken door als duurzaam. Dat was de ... 
26-05-04 VA roept gemeenten op vůůr GFT-scheiden te stemmen  De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft in een brief aan all... 
25-05-04 Belgische WattPlus voortaan Essent Belgium  Essent heeft de naam van haar Belgische dochter WattPlus gew... 
25-05-04 Nuon wenst EU-verplichting op groene stroom  De Europese Unie moet het verbruik van duurzame energie bevo... 
25-05-04 Van Geel open voor loslaten wettelijke plicht gft-inzameling  Van Geel is niet tegen het loslaten van de wettelijke plicht... 
25-05-04 AVR handhaaft haar positie  Ondanks economische tegenwind en stijgende export naar Duits... 
21-05-04 Brabant klem tussen Essent en Limburg  Brabant maakt zich zorgen over de vierde lijn bij AZN. De pr... 
21-05-04 ABT importeert Ierse balenpersen  ABT Afvalbewerkingstechniek in Oldenzaal is sinds 1 januari ... 
19-05-04 Meerlanden en RATD fuseren  Met de samenvloeiing van De Meerlanden en de reinigingsdiens... 
18-05-04 Wijziging LAP treedt in werking  Vandaag treden de wijzigingen van het LAP in werking. 
18-05-04 Europees gelijk speelveld nog ver weg  Europese milieuministers willen zich nog niet vastleggen op ... 
18-05-04 Gelderland ernstig bezorgd over asbestverwijderaars  De Gelderse milieugedeputeerde Henk Aalderink windt er geen ... 
17-05-04 Duitsers stemmen massaal tegen EVI  De volksraadpleging in het Duitse Emlicheim heeft een ondubb... 
17-05-04 AVR stopt met aannemerij Keunen  Door de heroriŽntatie van AVR op haar kernactiviteiten ... 
16-05-04 Aansprakelijkheid voor milieuschade nu in hele EU  De zeer bekritiseerde Richtlijn voor milieuaansprakelijkheid... 
13-05-04 ATF in het nieuw met opslaghal  Drachten heeft weer een nieuwe opslag voor gevaarlijk afval. 
12-05-04 'Impuls' moet uitpakkers leren scheiden  Bedrijven waar veel kunststof verpakkingsmateriaal vrijkomt ... 
12-05-04 Strijd om statiegeld laait ook in BelgiŽ op  Tussen winkeliers aan de ene kant en gemeenten en milieuorga... 
12-05-04 Nieuwe voorzitter vereniging afvalbedrijven  Tijdens de ledenvergadering van vandaag is Jan Hendrik Klein... 
12-05-04 Geesink centraliseert service in Emmeloord  De Geesink Norba Group heeft de verkoop en service ondersteu... 
11-05-04 Vlamingen tevreden over hun vuilnisman  Een onderzoek van de sociologische faculteit van de Katholie... 
11-05-04 DSD heeft last van statiegeld  Duales System Deutschland (DSD) heeft het afgelopen jaar vee... 
10-05-04 BelgiŽ mag afvaltransport subsidiŽren  De Vlaamse regering mag het transport van huishoudelijk afva... 
10-05-04 Nederland zat fout met MJP-GA II  De advocaat-generaal heeft het Europese Hof geadviseerd Nede... 
10-05-04 Milieubalans stelt vooral positie EU aan de kaak  Het afvalbeheer is zeer succesvol in het milieubeleid, zeker... 
10-05-04 Verwerking afval heeft weinig effect op gezondheid  Het verwerken van huishoudelijk afval zou in het slechtste g... 
10-05-04 Afvalwetten kosten 80 miljoen  De totale administratieve lasten die voortkomen uit afvalsto... 
10-05-04 Bedrijfsleven vereenvoudigt Bouwstoffenbesluit  De huidige regels voor gebruik en hergebruik van bouwstoffen... 
7-05-04 Loon naar samenwerken in Limburg  De Limburgse gemeenten zijn al geruime tijd bezig tot meer s... 
7-05-04 Statiegeld mag niet marktverstorend werken  In twee adviezen over de Duitse Verpakkingsverordening heeft... 
6-05-04 Instructiefilm toont nut en noodzaak van afvalscheiding  De gemeente Alkmaar heeft een instructiefilm laten maken ove... 
5-05-04 Sorteerders opgelet!  Tijdens het IMA Congres 2004, op 29 januari, ontspon zich ee... 
5-05-04 In mei weer de 24-uurs estafette van milieucontroles  'Ergens' medio mei vindt er verspreid over het grootste deel... 
5-05-04 Overname van de EAC hoeft niet letterlijk  Landen van de EU hoeven de Europese Afvalstoffencatalogus ni... 
5-05-04 Draagtas is verpakking  De plastic draagtassen zoals die bij supermarkten worden uit... 
4-05-04 Registratiesysteem Gevaarlijke Stoffen  MIB Software heeft het Registratiesysteem Gevaarlijke Stoffe... 
4-05-04 Bestuurlijke boete voor 'kleine ergernissen'  Gemeenten kunnen zelf boetes gaan opleggen bij overtredingen... 
4-05-04 Moeizaam afvalbeheer in Engeland  Bij een sterke toename van het huishoudelijk afval, is het E... 
30-04-04 AEB stelt aanvoer voor uitbreiding veilig  Het Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft met langjarige contrac... 
29-04-04 Eerste GPM III rolt van de band  Het eerste voertuig uit de nieuwe generatie achterladers van... 
29-04-04 Verwerking baggerspecie extra gestimuleerd  De tijdelijke stimuleringsregeling voor de verwerking van ba... 
28-04-04 Herziening Bouwstoffenbesluit: minder regels, meer handhaving  Eind vorig jaar kondigde de minister van VROM aan veel regel... 
28-04-04 Knowaste stoot verkoop activiteiten af  Het luierrecyclebedrijf Knowaste gaat de contracten en verko... 
28-04-04 Van Gansewinkel koopt aandelen Zavin terug  Van Gansewinkel heeft een belang van 1/3 in de enige verbran... 
28-04-04 Frysl‚n Miljeu gaat onkruid bestrijden met heet water  Frysl‚n Miljeu gaat als eerste in Friesland onkruid be... 
27-04-04 Benchmark Afvalscheiding bewijst nut  Het Afval Overleg Orgaan (AOO) bouwt in het kader van STAP a... 
27-04-04 En profil: Paddy NoŽ    
27-04-04 Bioplastics niet op GFT-lijst  Of de biozak gebruikt mag worden en of bioplastics bij het g... 
24-04-04 Gescheiden GFT-inzameling, 'n discussie?    
23-04-04 Vierde lijn gaat gewoon door  De ingebruikname van de vierde lijn bij de HVC zal gewoon vo... 
22-04-04 EU parlement verbiedt NiCad batterijen  Het Europese parlement heeft de wijzigingsvoorstellen van Ha... 
22-04-04 Bedrijfsafval gaat ondergronds in Amstelveen  Amstelveen heeft ondergrondse afvalcontainers in gebruik gen... 
22-04-04 Afvalsturing Friesland verdubbelt de omzet  De omzet van Afvalsturing Friesland is in 2003 met meer dan ... 
21-04-04 Nieuwe opleidingen bouw- en sloopafval en vervuilde grond  Het vervoer van bouw- en sloopafval en vervuilde grond vergt... 
20-04-04 Nieuwe norm eindcontrole asbestverwijdering  NEN heeft een normontwerp gepubliceerd dat de eindcontrole n... 
20-04-04 Proef voor olie uit biomassa heeft succes  Bij TNO in Apeldoorn is uienpulp omgezet in olie. De proef i... 
20-04-04 Westo wil nog maar 2 installaties bouwen  De Duitse gemeente Emlichheim, net over de grens met Coevord... 
20-04-04 Luikse vinding verbetert autorecycling  Luikse onderzoekers hebben, in samenwerking met een verwerki... 
20-04-04 Vlaanderen koploper met kleinere hoeveelheid restafval  De Vlaming zette vorig jaar gemiddeld 152 kilo restafval op ... 
20-04-04 Van Gansewinkel opent vierde WEB-fabriek  Van Gansewinkel opent op 20 april in het bijzijn van Prins L... 
19-04-04 Aanbestedingen gaan vaak mis  Gemeenten voeren slechts in 9 procent van de projecten die a... 
16-04-04 Energieconversie als criterium voor nuttige toepassing  De Europese AVI's willen het verschil tussen nuttige to... 
15-04-04 Nieuwe CAO voor publieke afvalbedrijven  De onderhandelingen over de nieuwe CAO Afval en Milieu voor ... 
15-04-04 MKB weet te weinig van Convenant Verpakkingen  Het MKB moet zich bewuster worden van haar rol in het vermin... 
14-04-04 Slappe oud-papiermarkt houdt aan  De hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier in Nederland... 
14-04-04 Subsidiemogelijkheden verwerking baggerspecie verruimd  Sinds begin april zijn de subsidiemogelijkheden voor verwerk... 
14-04-04 Richtlijn voor prestatiebestekken Bodemsanering  Problemen in de afspraken tussen opdrachtgever en -nemer bij... 
13-04-04 Een problematisch grensgeval  De AVI die Westo wil bouwen op de grens van Nederland en Dui... 
13-04-04 EVI in Coevorden beoordeelt  In opdracht van de gemeente Emlichheim heeft het Ecologisch ... 
13-04-04 Leger des Heils neemt Coro over  Het Leger en Coro hebben een principe overeenstemming bereik... 
12-04-04 Scheidings- en sorteerbranche in beweging  De Nederlandse scheidings- en sorteerbranche staat op zijn k... 
10-4-2004 Raad van State verwerpt sorteereisen uit LAP De export van bouw- en sloopafval naar Duitsland staat in de...
9-4-2004 Retourvloer moet opslag weghalen De provincie Gelderland heeft RetourVloer gesommeerd een ops...
9-4-2004 Wijzigingen LAP op 18 mei van kracht De wijzigingen van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) die e...
7-4-2004 Vereniging Afvalbedrijven: ťťn gezicht voor de hele branche Sinds 1 januari 2004 zijn de leden van de voormalige VVAV en...
7-4-2004 Zand uit baggerspecie benut voor afdekken vuilstortplaatsen Bij een grootschalig baggerwerk in Oost-Gelderland is zand u...
7-4-2004 Grondreinigingsmarkt stabiliseert ondanks groter aanbod In 2003 is in Nederland in totaal circa 2 miljoen ton veront...
7-4-2004 Eerste voortgangsrapportage LAP stemt gunstig Het afvalbeleid zoals uitgezet in het Landelijk Afvalbeheerp...
7-4-2004 Van Gansewinkel in Benelux gecertificeerd KPMG Certification heeft op 6 april aan de van Gansewinkeldi...
7-4-2004 Mogelijk verbod op NiCad-batterijen De milieucommissie van het Europese parlement heeft een voor...
6-4-2004 Oplossing voor digestaat uit ONF-vergisters Na jaren van onderzoek is eindelijk een (kortetermijn-)oplos...
6-4-2004 Lagere afvalstoffenbelasting op volumieke massa Voor afvalstoffen met een volumieke massa van meer dan 1100 ...
2-4-2004 Richtlijn milieuaansprakelijkheid vrijwel ongewijzigd aangenomen Het Europese Parlement heeft de Richtlijn aangenomen, waarbi...
2-4-2004 Omrin nieuwe naam voor Friese afvalbedrijven Afvalsturing Friesland NV en NV Frysl‚n Miljeu treden ...
1-4-2004 Hergebruik van ICT-apparatuur neemt toe Het inzamelsysteem van ICT Milieu heeft in de vijf jaar van ...
1-4-2004 SITA automatiseert opnieuw een divisie met Qurius SITA Papier en Kunststof Recycling (SPKR) gaat de operatione...
1-4-2004 Gelderland gedoogt De Ruiter Schroot onder voorwaarden De Raad van State heeft op formele gronden de door de provin...
1-4-2004 NVMP-systeem richt zich nu ook op B2B  Door de nieuwe EU-richtlijn voor Afgedankte Elektrische en E...
1-4-2004 Extra krediet voor AVR AVR heeft met een consortium van zes banken overeenstemming ...
1-4-2004 AVR produceert secundaire brandstof in Rozenburg Naar nu bekend is geworden, is AVR in februari gestart met d...
1-4-2004 Kleinschalige inzameling van piepschuim Samen met enkele transportbedrijven en producenten van EPS i...
31-3-2004 Nieuwe regeling vervoer afvalstoffen per 1 mei Op 1 mei wordt voor het vervoer van afvalstoffen de regeling...
30-3-2004 Milieudoelen kunststofverpakkingen verder uit zicht Wat is de ideale mix tussen ecologie en economie? Aan deze v...
30-3-2004 Nieuw IPO-beleid nazorg stortplaatsen Nazorg van stortplaatsen valt onder de verantwoordelijkheid ...
30-3-2004 Cogas werkt aan biocentrale bij Goor Het energiebedrijf Cogas heeft met groenaannemer Bruins en K...
30-3-2004 Nieuw inzamelsysteem voor autobanden van start Wie vanaf donderdag 1 april een nieuwe autoband koopt, kan m...
26-3-2004 Essent Milieu krimpt aanzienlijk De omzet en de brutomarge van Essent Milieu zijn in 2003 dra...
25-3-2004 Donner versterkt milieuhandhaving Minister Donner gaat de opsporing van milieudelicten aanzien...
24-3-2004 Regels en nog eens regels Het is eerder regel dan uitzondering dat sommige partijen mo...
24-3-2004 'Versneld verouderen' succesvol Essent Milieu heeft een belangrijke stap gezet naar de nieuw...
24-3-2004 Minimumeisen Eco-design van auto's De Europese Commissie heeft nieuwe minimumnormen voorgesteld...
24-3-2004 VROM-inspectie loert weer op gemeenten De VROM-Inspectie Zuid is een nieuwe reeks gemeenteonderzoek...
24-3-2004 Europese Commissie opgeroepen meer te doen aan afvalpreventie Afvalpreventie krijgt binnen het beleid van de EU te weinig ...
23-3-2004 Halbertsma Pallets moet reorganiseren Halbertsma Pallets in Grou gaat reorganiseren omdat onverwac...
23-3-2004 Commissie verwerpt Blokland's EVOA-rapport De Europese Commissie verwerpt het merendeel van de 109 amen...
22-3-2004 VAB stoot exploitatie af De VAB zal vanaf 1 april de exploitatie aan de Meerlanden ov...
19-3-2004 RNN professionaliseert Het inzamel- en verwerkingscollectief RNN gaat actiever de m...
19-3-2004 VAR gaat oude kunstgrasmatten verwerken VAR heeft er een nieuwe activiteit bij: het verwerken van ku...
18-3-2004 Christian Salvesen vindt balenpers fantastisch De orderpickers bij logistiek dienstverlener Christian Salve...
17-3-2004 Leden MKB Amsterdam krijgen afval-audit van SITA SITA Recycling Services en MKB Amsterdam gaan samenwerken om...
17-3-2004 Limburgs provinciebestuur verzweeg risico's gifstort De provincie Limburg wist 29 jaar geleden al dat het storten...
16-3-2004 Brusselse papierpreventie: to print or not to print? De Brusselse kantoren krijgen te maken met een papierprevent...
16-3-2004 Kamer wil exportheffing afdwingen Tweede-Kamerleden zijn het oneens met de argumentatie van he...
15-3-2004 GFT in restafval wil niet dalen Het aandeel GFT, glas, textiel en KCA in het huishoudelijk r...
15-3-2004 Regering legt motie voor exportheffing naast zich neer Er komt geen heffing op export van afvalstoffen en de stortb...
15-3-2004 ECO-Trailer in heel Nederland te zien Dusseldorp gaat haar 25 meter lange ECO-trailer inzetten op ...
12-3-2004 Grontmij stoot afvalexploitatie af De Grontmij zal de komende twee jaar al haar ontwikkelings- ...
12-3-2004 Hergebruikadviseur wordt ING van het jaar Simon Bos, Product Manager Waterbodems en Ecotoxicologie bi...
11-3-2004 AOO stelt besluit over GFT opnieuw uit Het advies aan de staatssecretaris over de toekomst van de G...
10-3-2004 Computers zijn een minimilieuramp Computers zijn slecht voor het milieu, dat zijn de bevinding...
10-3-2004 DAR mogelijk actief in Beuningen De Nijmeegse afvaldienst DAR gaat mogelijk het grof vuil in ...
9-3-2004 Besluit verbranden afvalstoffen in Staatsblad Na een flinke vertraging heeft het kabinet op 2 maart het Be...
9-3-2004 Van Gansewinkel gaat afval over water vervoeren Vanaf dit najaar zal Van Gansewinkel het afval van de vestig...
9-3-2004 Ondanks norm toch liever geen asbest De restconcentratiewaarde voor asbest blijft 100 mg/kg, maar...
9-3-2004 Extra geld voor glasinzameling gemeenten De Stichting Promotie Glasbak wil vooral de grotere steden s...
9-3-2004 Glas in restafval kost gemeenten vele tonnen per jaar De Stichting Promotie Glasbak heeft voor de laatste twee jaa...
8-3-2004 De verborgen capaciteit van een milieustraat Gemeente A heeft twee beperkte brengvoorzieningen die, wille...
5-3-2004 Bodemdag over veranderende wetgeving De wet- en regelgeving over bodembescherming wordt met ingan...
4-3-2004 Zeeburg heeft weer frisse ondergrondse containers Het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg zet een TGA in bij het rei...
3-3-2004 Meerderheid EU milieuministers eens over wijziging EVOA De Europese milieuministers hebben hun eerste standpunten be...
3-3-2004 Protest tegen verhoging boetes op aslast Transportorganisatties hebben hun zorg uitgesproken over de ...
3-3-2004 Van Gansewinkel neemt meerderheidsbelang in Cartridge Eco Plan Afvalverwerker van Gansewinkel in Eindhoven neemt zestig pro...
3-3-2004 Westo ziet definitief af van verbranding spoorbielzen Via een open brief op 3 maart directeur H. Jacobs van Westo ...
3-3-2004 Besluit melden bedrijfsafvalstoffen heeft 'beperkte invloed' Het besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afval...
29-2-2004 En profil: Hinke Luiten
27-2-2004 Personeel dik tevreden over van Gansewinkel In een tevredenheidonderzoek onder medewerkers scoorde van G...
26-2-2004 Deense studie: cementovens veel voordeliger dan AVI Volgens een Deens milieu-instituut is het beter afval te ver...
26-2-2004 Gemeenten laten ARN niet gaan ARN blijft voorlopig in gemeentehanden, dat is het gevolg va...
25-2-2004 Europese VervuilingsEmissieRegistratie (EPER) gelanceerd Op 23 februari is op initiatief van de Europese Commissie ee...
25-2-2004 Delta verkoopt inzameling bedrijfsafval De reorganisatie bij Delta Milieu heeft tot gevolg dat de lo...
25-2-2004 Drenthe maakt bezwaar tegen AVI Coevorden Gedeputeerde Staten van Drenthe vindt dat er onvoldoende inf...
24-2-2004 ARN, een baksteen met vergunning De Afvalverwerking Regio Nijmegen, beter bekend als de ARN t...
19-2-2004 Keurmerk Transport als alternatief voor ISO 9000 Een nieuw keurmerk voor de transportsector moet de cowboys v...
19-2-2004 Tentoonstelling 'De Afvalweg' Een tentoonstelling is het sluitstuk van de jubileumcampagne...
19-2-2004 Gemeenten leven aanbestedingsregels slecht na Gemeenten voeren slechts in 9 procent van de projecten die a...
18-2-2004 EP wil verbod op zware metalen in batterijen Het Europese Parlement is niet gecharmeerd van het idee om h...
18-2-2004 Nieuwe zelfpersende container in compacte vorm Geesink heeft een radiografisch bestuurbare zelfpersende con...
18-2-2004 Brinkhorst wil met BERK biomassa stimuleren Minister Brinkhorst van economische zaken heeft op 18 februa...
17-2-2004 Grote steden moeten zelf een milieuplan maken De Europese Commissie wil dat de 500 grootste steden in Euro...
17-2-2004 Gids moet kunststofrecycling stimuleren Een samenwerkingsverband van gemeenten en kunststofindustrie...
17-2-2004 EP wil volledig stortverbod in 2025 In een eerste reactie van het Europese Parlement op de strat...
16-2-2004 Bewonersonderzoek afvalscheiding: nuttig en nodig Niet iedere Nederlander is even goed op de hoogte van de soo...
15-2-2004 Vereniging Afvalbedrijven een feit De VNAO en de VVAV hebben definitief besloten vanaf 1 januar...
15-2-2004 Nog even wennen aan vrije GFT-inzameling De vergadering van het AOO op 18 december leverde uiteindeli...
15-2-2004 Bundeling van krachten, samen sterk Na een intensieve periode van voorbereiding was het op 17 de...
13-2-2004 Europees discussiestuk stelt verplichte GFT-scheiding voor Een werkdocument van de Europese Commissie stelt de gescheid...
12-2-2004 Rouwmaat koopt aandelen terug Rouwmaat Holding is weer volledig eigenaar van Recycling Rou...
11-2-2004 De afvalmarkt in Japan In Japan zijn recyclingactiviteiten flink in opkomst door ee...
11-2-2004 Inschrijving voor SAM 2004 staat open Gemeenten kunnen weer hun subsidieaanvraag indienen voor ver...
11-2-2004 Leiden ontwikkelt drijfvuilboot Om zwerfvuil zo arbeidsvriendelijk mogelijk op te vissen uit...
11-2-2004 Toekomst van Europese handelaren wordt bedreigd Het Bureau van de Internationale Recycling Federatie (BIR) h...
10-2-2004 Vakdiploma voor inzamelaars Vanaf begin 2004 zijn vervoerders, inzamelaars, handelaars e...
10-2-2004 Richtlijn dierlijke bijproducten vastgesteld Met een wijzigingsregeling heeft het ministerie van landbouw...
10-2-2004 Den Haag gaat ondergronds voor bedrijfsafval Donderdag 12 februari om 17.00 uur vindt de officiŽle s...
10-2-2004 Geesink wint de Metopia Awards De Geesink Norba Group heeft samen met een regionale school ...
10-2-2004 Wetenschappers wijzen voorstel voor compost naar de prullenbak De voorstellen van de Europese Commissie voor maximale waard...
10-2-2004 VROM heeft geen probleem met grens-AVI De AVI die SITA samen met het Volker WesselsStevin wil bouwe...
9-2-2004 VROM haalt bakzeil met 50%-regel Ditmaal een zeer belangrijke uitspraak over de basisregel ui...
7-2-2004 Kippenmestverbrander krijgt eindelijk vergunning Fibroned, de fabriek die kippenmest verbrendt en groene stro...
7-2-2004 Luiergeur brengt provincie in verlegenheid Het intrekken van de gedoogbeschikking voor Knowaste legt ni...
7-2-2004 Uniforme regels mobiel breken Op 29 januari is het Besluit mobiel breken gepubliceerd. Op ...
6-2-2004 Euregio's onderzoeken gezamenlijk afvalbeleid Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van milieu z...
5-2-2004 Onderzoek naar gevolgen nieuw stoffenbeleid Het ministerie van Economische Zaken gaat onderzoeken wat de...
5-2-2004 Afvalbeheer evenementen Six Flags naar SITA SITA gaat de komende drie jaar de afvalzorg van alle eveneme...
5-2-2004 Recycling elektrische apparaten aangepast aan Europese richtlijn VROM komt met een ontwerpregeling voor recycling van elektri...
3-2-2004 Vlaamse regering moet huiswerk afvalheffingen overdoen De SERV gaat niet akkoord met het ontwerp tot wijziging van ...
2-2-2004 Wijzigingen EVOA toch niet probleemloos http://www.afvalonline.nl/bericht?id=5517 ("Wijziging E...
1-2-2004 Shanks op TV Shanks Nederland zal de komende twee maanden te zien zijn in...
30-1-2004 Verpakkingsrichtlijn definitief De Richtlijn Verpakking en verpakkingsafval is vastgesteld n...
30-1-2004 Europese gemeenten willen strengere Batterijrichtlijn De Vereniging van Europese Gemeenten en Provincies wil dat d...
30-1-2004 Markt en overheid terug in de arena De discussie over activiteiten van overheden op de private m...
30-1-2004 Nieuwe directeur SITA Remediation Jan Robert Huisman is sinds 29 januari algemeen directeur va...
30-1-2004 Van Geel wil nuchter omgaan met risico's Langlopende milieudiscussies moeten worden afgesloten door n...
29-1-2004 Besparen op transportkosten Er is 1,4 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die de ...
29-1-2004 VAOP ondersteunt 3VO De VAOP is een project gestart waardoor met de opbrengsten v...
29-1-2004 Verontreinigde grond is afval Volgens een advies aan het Europese Hof van Justitie moet ve...
28-1-2004 Vlaanderen geeft afvalpreventie extra steun Vlaamse gemeenten en provincies krijgen meer financiŽle...
27-1-2004 Essent bouwt nieuwe afvaloverslag in Breda Afvalondernemer Essent wil een afvaloverslagstation bouwen a...
27-1-2004 Gevaarlijke zeecontainers bij AVR De containers met bestrijdingsmiddelen die het schip Andinet...
26-1-2004 Afvalmarkt is opkomende sector in Griekenland Volgens het Griekse Economisch onderzoeksbureau ELKE biedt d...
25-1-2004 'Het zijn beroerde tijden geweest' Al jaren spelen tal van juridische geschillen tussen VROM en...
24-1-2004 Drie Drentse reinigingsdiensten gaan fuseren De gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen gaan hun reinigin...
23-1-2004 Autosloperij Brand in Duiven wordt gesloten Bijna twee jaar liggen het autosloopbedrijf van S. Brand in ...
23-1-2004 EC sleept lidstaten voor de rechter De Europese Commissie onderneemt juridische actie tegen lids...
23-1-2004 Illegaal huishoudelijk afval naar AziŽ onderschept De douane en de VROM-Inspectie hebben de afgelopen maanden i...
21-1-2004 Verpakkingsbedrijven voldoen aan afvalrichtlijn De grotere verpakkingsbedrijven in Europa voldoen aan de bel...
21-1-2004 AVR sluit DTO AVR gaat haar verbrandingscapaciteit voor gevaarlijk afval p...
21-1-2004 Op zoek naar afvalperspectieven in Thailand Bedrijven die interesse hebben om te investeren in afval- en...
19-1-2004 Doelstellingen voor groene energie zijn haalbaar Het aandeel van duurzame bronnen voor energieopwekking kan d...
18-1-2004 Geen afval in 2050, enkel grond- en brandstoffen Als het aan VROM ligt, kan het woord afval in 2050 uit de Va...
15-1-2004 Dragers, normen en nummers Diftar staat of valt met een waterdichte administratie. Dus ...
15-1-2004 "Je moet alleen beleid inzetten dat je kunt volhouden" Hij kreeg veel kritiek te verduren toen een jaar geleden de ...
15-1-2004 Uraniumoxide gevonden bij Rotterdams schrootbedrijf De VROM-Inspectie heeft een vat met daarin vermoedelijk uran...
15-1-2004 Inzameling vlakglas een succes In het eerste jaar dat het inzamelsysteem voor vlakglas best...
14-1-2004 Verwijderingsbijdrage auto's onveranderd De komende drie jaar blijft de verwijderingsbijdrage voor au...
14-1-2004 Van Geel wil Europees totaalverbod op 'gifhout' Staatssecretaris Van Geel van milieu wil een Europees verbod...
14-1-2004 Europees Parlement wil kustwacht tegen lozingen Het Europees Parlement bepleit een strakker optreden van de ...
14-1-2004 CDA-er Koopmans doet rondje glas Op maandag 19 januari bracht Ger Koopmans -Tweede-Kamerlid v...
13-1-2004 REB gaat verder als EB De Regulerende Energiebelasting, beter bekend als REB, heet ...
11-1-2004 Nuttige toepassing kalkslib verwijdering! Dit keer een zeer recente uitspraak van de Raad van State in...
11-1-2004 Europees Parlement wil strengere regels Afval had de afgelopen weken weer even de aandacht in Brusse...
10-1-2004 Heijmans Industrie Services Rijnmond wint Safety Award Heijmans Industrie Services Rijnmond (ISR) heeft de Safety A...
10-1-2004 Airbags gescheiden ingezameld en verwerkt Sinds 1 januari 2004 biedt Dusseldorp de mogelijkheid om air...
9-1-2004 Wurgslang tussen glasbakkenglas Medewerkers van Maltha Glasrecycling vonden een twee meter l...
7-1-2004 Afvalfederatie in afgeslankte vorm toch verder De Afvalfederatie gaat toch door na het uittreden van de VNA...
6-1-2004 AVR reorganiseert directie en top ingrijpend In het kader van een grootscheepse bezuinigingsoperatie vind...
6-1-2004 Twence start MER voor biomassacentrale Twence heeft bij de provincie Overijssel de startnotitie voo...
6-1-2004 Europese succesverhalen Een nieuwe collectie van Europese praktijkervaringen met afv...
6-1-2004 Van autoband tot stoeptegel Auto Recycling Nederland laat in 3D zien wat er allemaal geb...
5-1-2004 CAW gaat na overname door als HollandCollect Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) wordt...
4-1-2004 En profil: Renť Paas
3-1-2004 Zet jij even de brandstof buiten? 'Zet jij even de brandstof buiten?' Als het aan Ne...
3-1-2004 NedCoal: kansen, maar ook bedreigingen Nedcoal, een brandstof gemaakt uit huishoudelijk afval heeft...
31-12-2003 VROM introduceert e-Milieuverslag Vanaf 1 januari 2004 hebben bedrijven die een milieujaarvers...
30-12-2003 Geesink Introduceert Nieuwe Generatie GPM Achterladers De Geesink Norba Groep, Europa's grootste fabrikant van afva...
29-12-2003 'Spaar de wereld, beloon jezelf' definitief gestopt De initiatiefnemers van de 'NU-spaarpas' is het ni...
24-12-2003 Eenvoudiger milieuregels moeten afvalgedrag beteren De Vlaamse regering heeft enkele milieuregels vereenvoudigd ...
23-12-2003 VROM-Inspectie levert matig werk Fraude of niet. Dat was de vraag waar de VROM-Inspectie een ...
23-12-2003 En profil: Niels Willems
22-12-2003 Storten wordt iets duurder in 2004 Het Ministerie van FinanciŽn heeft de tarieven voor het...
22-12-2003 Hout behandeld met arseen krijgt label Vanaf medio 2004 moet al het hout dat behandeld is met arsee...
20-12-2003 Over staatssecretarissen gesproken De ene staatssecretaris is de andere niet. Dat blijkt als me...
20-12-2003 AOO wordt ondergebracht bij Novem Het Afvaloverlegorgaan (AOO) wordt in januari 2005 als agent...
19-12-2003 Gemeenten mogen geen heffing opleggen voor WEB Vanaf 13 augustus 2004 moeten consumenten al hun wit- en bru...
19-12-2003 Herijkingsoperatie VROM uitgewerkt VROM heeft een plan gepresenteerd waarmee de komende vier ja...
19-12-2003 AOO stelt GFT-advies uit Tijdens de vergadering van 18 december van het AOO kwam er u...
19-12-2003 Exportheffing komt er echt niet Volgens staatssecretaris Van Geel, en ook volgens zijn colle...
18-12-2003 Bioplastics bij het gft mag, maar beter van niet Sinds vorig jaar woedt er een debat over het inzamelen van a...
18-12-2003 ARN mag nog vier jaar ONF storten De provincie Gelderland geeft ARN voor vier jaar een vergunn...
18-12-2003 Van Gansewinkel versterkt positie in Frankrijk De van Gansewinkel Groep heeft Nord Rťcyclage in Noor...
18-12-2003 Vereniging afvalbedrijven opgericht De VNAO en de VVAV hebben definitief besloten vanaf 1 januar...
18-12-2003 Van Geel stelt aanpassingen LAP vast De inspraak op de wijzigingen van het LAP heeft tot flink wa...
17-12-2003 Limburgse gemeenten in de startblokken voor nieuwe samenwerking Het hing bijna twee jaar geleden al in de lucht: de samenwer...
17-12-2003 Strijdige regels levert 800 knelpunten Bij het meldpunt strijdige regels zijn 800 knelpunten door o...
17-12-2003 Europees Parlement wijzigt Richtlijn milieuaansprakelijkheid Het Europees Parlement heeft in tweede lezing het ontwerp va...
17-12-2003 Afvalzorg verkoopt recyclingactiviteiten Afvalzorg wil zich gaan concentreren op het storten en verko...
16-12-2003 Vlaams milieurapport voorzichtig positief over afvalgedrag Voor het eerst sinds 1991 is de huishoudelijke afvalberg in ...
15-12-2003 Geesink levert hybride voertuigen aan Zweden Renova AB uit Zweden zal 14 Norba Hybrid Trucks aan hun best...
15-12-2003 Essent bouwt belang in Van Gansewinkel af Essent gaat haar belang van 45% in van Gansewinkel verkopen....
12-12-2003 Landelijke regeling mobiel breken De ministerraad heeft ingestemd met het Besluit mobiel breke...
12-12-2003 Essent Wijster voorbeeld voor handhavers De VROM-Inspectie vindt dat Essent Milieu Wijster en de prov...
12-12-2003 SITA verkoopt metaalactiviteiten aan Van Dalen SITA Metaal Recycling is medio december verkocht aan de Van ...
11-12-2003 Afvalimport in Duitsland neemt dramatisch toe In ťťn jaar tijd is de hoeveelheid afval die i...
11-12-2003 Bijdrage voor oud papier krijgt goedkeuring NMa De NMa keurt het recyclingsysteem voor oud papier en karton ...
11-12-2003 Leidschendam-Voorburg beste in glasinzameling De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft dit jaar als eerste ...
11-12-2003 Van Geel op werkbezoek bij DAR Begin december deed de CDA-promotiekaravaan de DAR in Nijmeg...
11-12-2003 Voedingskorrel uit compost Organisch bedrijfsafval samen met mest zorgt voor een zeer c...
11-12-2003 WEB krijgt officieel Europees platform Met de oprichting van een branchevereniging voor de recyclin...
10-12-2003 En profil: Ted Knoester
10-12-2003 Vliegas in mijnen toegestaan Deze keer behandel ik een recente uitspraak van de Raad van ...
10-12-2003 Je bent pas geloofwaardig als alles klopt Dit voorjaar gingen in Utrecht voor het eerst reinigingsagen...
10-12-2003 Berichten Het schijnt onmisbaar voor mijn functioneren te zijn. Elke w...
10-12-2003 EVOA-beschikkingen moeten nog beter VROM moet in EVOA-beschikkingen duidelijker motiveren wat he...
9-12-2003 Beter ontwerp openbare ruimte kan zwerfvuil verminderen Bij de inrichting van steden moet meer rekening worden gehou...
9-12-2003 Gewest Brussel stelt afvalstoffenplan 2003-2007 vast De gewestelijke regering van Brussel heeft afgelopen week he...
9-12-2003 Nieuw besluit moet illegaal dumpen voorkomen Het nieuwe besluit voor de inzameling van banden moet de ket...
5-12-2003 Duitsland belast doorvoer gevaarlijk afval Transport van gevaarlijk afval vanuit andere EU-lidstaten do...
5-12-2003 Afvalscheiding op de bouwplaats De bouw van vier ecosolarwoningen heeft dertig procent minde...
5-12-2003 ROVA gaat diftar invoeren in Lichtenvoorde De gemeenteraad van Lichtenvoorde heeft besloten het afvalst...
5-12-2003 Textielinzameling voor goed doel fors minder Een opbrengstdaling met vijftig procent van door KICI ingeza...
5-12-2003 Kenniscentrum voor composteerbare verpakkingen Wageningen Universiteit en Research Center onderzoeken de op...
5-12-2003 Akkoord over verpakkingsrichtlijn Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt...
3-12-2003 Valt het de burger nog uit te leggen? Afval scheiden is in veel huishoudens een automatisme en voo...
3-12-2003 Voorstel om Kaderrichtlijn te verduidelijken De Kaderrichtlijn afvalstoffen wordt herzien, zodat alle wij...
3-12-2003 Grote elektronicabedrijven willen eigen recyclingstructuur Vier grote producenten van elektrische en elektronische appa...
3-12-2003 Lozingen DSM op Maas waren niet schadelijk Ophef was er afgelopen zomer toen bekend werd dat DSM een af...
3-12-2003 Oplossingen voor baggerspecie Tijdens de themadag 'optimaal depotbeheer' werd ee...
3-12-2003 Iets meer glas gerecycled in 2002 In Europa is in 2002 bijna drie procent meer glas ingezameld...
3-12-2003 GS Limburg lossen vergunningsprobleem agrarisch afval op Gedeputeerde staten van Limburg hebben een pragmatische oplo...
3-12-2003 Diftar niet altijd kosteneffectief Tariefdifferentiatie in de afvalinzameling kan vervuiling ve...
3-12-2003 Ecologi bij Geometra Sinds 1 oktober 2003 worden de milieusoftware-activiteiten v...
3-12-2003 Overheid kan duurzaamheid zelf testen Hoe ver een gemeente of waterschap is met zijn eigen milieuz...
3-12-2003 Novem: afval is geen milieuthema Op een nieuwe website van de Novem die de milieubelasting va...
3-12-2003 2003 was omslagpunt voor de bouw De bouwprognoses 2003-2008 laten zien dat 2003 een jaar is m...
2-12-2003 EU-commissie onderzoekt steun papierrecycler De Europese Commissie vraagt zich af of de steun aan de papi...
1-12-2003 Van Geel wil markt zijn werk laten doen Er komt geen exportheffing en geen verlaging van storttarief...
26-11-2003 Nederlands retoursysteem batterijen krijgt navolging in Europa De Europese Commissie heeft zich dinsdag 25 november uitgesp...
25-11-2003 Stemming in Duitsland hoopvol Het Duitse bedrijfsleven hoopt op betere tijden, zo bleek op...
25-11-2003 Renes plaatst zijn 100ste pers AJK leverde op 5 november de honderdste pers van Renes Oud ...
22-11-2003 "Hallo, kunt u mij even komen legen?" Gaat u in het zwembad met een elektronisch polsbandje naar b...
22-11-2003 LPF Naast de aanduiding voor een politieke beweging in ons land,...
20-11-2003 Lidstaten nemen afvalrapportage niet serieus Het Europees Parlement dringt er bij de Europese Commissie o...
19-11-2003 Chemokar heeft zijn langste tijd gehad Inzameling van KCA via de chemokar neemt af door gebrek aan ...
19-11-2003 Greenpeace spreekt China aan op elektronica-afval De Chinese regering moet haast maken met wetgeving voor de r...
19-11-2003 VROM niet blij met zwerfvuil bericht Volkskrant VROM vindt de conclusies van de Volkskrant voorbarig dat de ...
19-11-2003 Europees Parlement wil strengere EVOA regels Het Europese Parlement wil nationale overheden grotere vrijh...
18-11-2003 Actieplan EZ 'Biomassa: samen werken aan bio-energie' Op maandag 17 november heeft de minister van economische zak...
17-11-2003 Nieuwe kijk op zwerfafval Dit voorjaar presenteerden CROW en Nederland Schoon in Zeist...
17-11-2003 Rechtbank bevestigt Duits stortverbod Dat het met de stort van huisvuil na 1 juni 2005 in Duitslan...
13-11-2003 AOO: bioplastic mag bij GFT-afval Het AOO adviseert VROM om geen bezwaar te hebben tegen het v...
13-11-2003 Maasvlakte mag niet bijstoken De Raad van State heeft de vergunning aan de E.on centrale o...
12-11-2003 Oproep Europese Milieugroepen: recycling moet beter Milieugroeperingen in Europa zijn bang dat de Europese Unie ...
12-11-2003 Baggervrede in Amersfoort De komst van een baggerdepot nabij de Amersfoortse wijk Vath...
12-11-2003 Gereguleerde sloop zeeschepen nog ver Van Geel krijgt internationaal de handen nog niet op elkaar ...
12-11-2003 Blauwe zak in Vlaanderen moet groener In vrijwel alle Vlaamse gemeenten wordt het verpakkingsafval...
12-11-2003 EU akkoord met Brits afvalplan De Europese Commissie is akkoord met het Britse Waste and Re...
12-11-2003 Vervoer gevaarlijke stoffen ter discussie Milieudefensie startte op 18 november de 'Knelpuntentou...
12-11-2003 Geesink verhuist service centrum Emmeloord Met speciale aanbiedingen viert Geesink de verhuizing van he...
12-11-2003 Toezicht provincie op ATF onzorgvuldig VROM-minister Dekker vindt dat de provincie Friesland, ATF e...
12-11-2003 Van Geel geeft geen krimp in exportdiscussie Ondanks forse kritiek uit de Tweede Kamer wil Staatssecretar...
10-11-2003 Duurzaam Down Under Met haar 4 miljoen inwoners (van de 19 miljoen in Australi&e...
10-11-2003 Uitbreiding verbrandingscapaciteit gestremd Sinds 1 juli van dit jaar mogen er weer verbrandingsinstalla...
10-11-2003 Eindelijk cadmium verwijderd uit kratten Heineken Na zeventien jaar heeft Heineken in samenwerking met de Stic...
9-11-2003 Mag het een litertje meer zijn? Weet u het nog? In 2000 werden de storttarieven aanzienlijk ...
9-11-2003 Sloopschip afvalstof? Ditmaal in onze rubriek een wat ongewoon voorval dat leidde ...
9-11-2003 Meer eenheid in Nederland, vaker nee zeggen in Europa Hans Dijkstal streeft naar harmonie. De ex-fractievoorzitter...
9-11-2003 Tien jaar gescheiden GFT-inzameling: tijd voor maatwerk Tien jaar zijn verstreken sinds de invoering van de inzamelp...
6-11-2003 Herhof start bouw in Duitsland In OsnabrŁck is Herhof begonnen met de bouw van een fab...
6-11-2003 Van Gansewinkel investeert in watertransport Met de opening van een kade bij de vestiging in Oss breidt v...
4-11-2003 Folined gaat nog ťťn jaar door Folined wil nog in 2004 een inzameling voor land- en tuinbou...
3-11-2003 Illegale asbestverwijdering bij sloop Brabantse stallen Bij de sloop van stallen in een groot aantal Brabantse gemee...
3-11-2003 Heijmans neemt Sanders en Geraedts definitief over Bouwbedrijf Heijmans heeft de overname van de Sanders en Ger...
3-11-2003 Verpakkingsafval moet beter gescheiden worden Terwijl het preventiebeleid succesvol verloopt, is de gesche...
3-11-2003 Gouden glasbakken uitgeloofd Gemeenten die de beste prestaties hebben geleverd op het geb...
3-11-2003 CAW-opbrengst komt gemeenten ten goede De dertien West-Friese gemeenten en de Wieringermeer verdele...
3-11-2003 Industrie produceert minder afval In 2002 is de hoeveelheid bedrijfsafval uit de industrie lic...
3-11-2003 Uniform systeem melden afvalstoffen Over ruim een jaar komt een einde aan de provinciale melding...
2-11-2003 Machines van Geveke reinigen grondig Geveke Special Products heeft recentelijk twee nieuwe ontwik...
2-11-2003 MIB software gaat door met ontwikkeling In het afgelopen jaar zijn er bij MIB software nieuwe en zee...
1-11-2003 Spoor heeft een wereld te winnen Essent is de grootste transporteur van huishoudelijk afval o...
30-10-2003 Fraudediscussie zet sector op scherp De afgelopen maand is het tumult over de afvalexport tot tor...
27-10-2003 Geen wijziging MEP-tarieven Minister Brinkhorst van economische zaken heeft het MEP-tari...
24-10-2003 Afvaltransport Arnhem ook ondergronds Het stationsgebied van Arnhem dat op dit moment geherstructu...
24-10-2003 Vlaanderen kiest voor vergisten of drogen Vanaf 2005 zal de helft van het restafval in Vlaanderen gedr...
24-10-2003 Kringloopstation voor alle verpakkingen De gemeente Heese-Leemde heeft als eerste een kringloopstati...
23-10-2003 EU-commissie start procedure tegen Duits statiegeldsysteem Volgens de Europese Commissie beperkt het Duitse statiegelds...
23-10-2003 Rotterdamse ondernemers ontevreden over afvalbeleid Ondernemers in de binnenstad van Rotterdam zijn ontevreden o...
23-10-2003 SITA verkoopt accu-recycling aan Van Peperzeel SITA Metaal Recycling heeft haar bedrijfsactiviteiten in de ...
18-10-2003 Bouw HR AVI in Amsterdam van start Met de verplaatsing van de 6,7 duizend ton zware slakopwerki...
17-10-2003 Herhof verkocht aan Iers bedrijf Herhof-Umwelttechniek en Herhof Holding zijn op 6 oktober ov...
17-10-2003 Grondwater oude stortplaatsen iets minder vervuild Een kwart van de Brabantse stortplaatsen heeft grondwater wa...
17-10-2003 Tien jaar ARN De afgelopen tien jaar is 1,4 miljard kilo afval afkomstig v...
17-10-2003 Groene punt in Oostenrijk niet meer beschermd De Europese Commissie keurt het Oostenrijkste ARA-systeem vo...
15-10-2003 AlBra Groenlo: productie van secundaire brandstoffen Op de nieuwe uitbreiding (8,5 hectare) van de terreinen van ...
14-10-2003 Stijging van milieuovertredingen in transporten Zeventien procent van de transporten overtreedt de milieureg...
14-10-2003 VROM Inspectie: geen grootschalige fraude Uit onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat het merendeel...
14-10-2003 Geen fiscale sturing op export Staatssecretaris Van Geel wil geen wijzigingen aanbrengen in...
10-10-2003 AVR investeert in nascheiden Met twee nieuwe scheidingsinstallaties voor grof huishoudeli...
10-10-2003 Een kijkje in de glazen bol
10-10-2003 Kolencentrales en de Eural Met de komst van de Eural is het onderscheid tussen gevaarli...
10-10-2003 VROM schrapt aanzienlijk in regels In het hoofdlijnenakkoord van dit kabinet is afgesproken om ...
9-10-2003 Wijziging EVOA niet ingrijpend VROM heeft weinig kritiek op de voorstellen van de Europese ...
9-10-2003 Bestaat er nog diftar na Steenwijkerland? "De bewijslast voor het aanbieden van de afvalcontainer...
9-10-2003 Diftar wankelt? Diftar wankelt schrijft de Haagse Courant op 14 augustus. Vo...
9-10-2003 De kunst van het shredderen De afvalbranche is er een van snelle veranderingen en grote ...
8-10-2003 Essent opent compostfabriek De vernieuwde compostfabriek van Essent Milieu werd op 8 okt...
8-10-2003 Inzameling van GFT wordt ook maatwerk De GFT-inzameling moet flexibeler worden ingericht en meer a...
8-10-2003 Compost krabbelt uit dal Compost heeft te maken met een woud van regels en dat heeft ...
7-10-2003 Nieuwe compostfabriek in Maastricht Op 8 oktober opent Essent Milieu een nieuwe compostfabriek i...
3-10-2003 Delta Milieu en SITA in Zeeland samen verder Delta Milieu en SITA zijn een eind op weg om samen de Zeeuws...
3-10-2003 Zeeuwen moeten afval beter gaan scheiden Met een voorlichtingscampagne willen de Zeeuwse overheden he...
3-10-2003 TFC gaat deel wagenpark SITA beheren Bij drie grote SITA-vestigingen zijn de reparatie- en onderh...
2-10-2003 Kirkels krijgt gelijk bij Raad van State Recyclingsbedrijf Kirkels heeft bij de Raad van State alsnog...
2-10-2003 Van GFT-toilet tot compostkorrel In oktober start een haalbaarheidsstudie naar de kansen van ...
1-10-2003 Top tien administratieve lasten De ONRI heeft op verzoek van de Tweede-Kamerfractie van de V...
1-10-2003 Gelderland met gemeentewerven weer legaal Na een flinke periode van intensief werk voldoet een aantal ...
30-9-2003 CD geeft gemeenten info over verpakkingsrecycling SVM∑Pact heeft een CD gemaakt voor gemeenten, met inf...
30-9-2003 Wijziging BEES voorgesteld Staatssecretaris Van Geel heeft het ontwerpbesluit naar de T...
29-9-2003 Nijssen neemt Brantjes over De oud-papiermarkt is een grote speler rijker nu de Holding ...
29-9-2003 Amstelveen opent ondergrondse Amstelveen is begonnen met het plaatsen van ondergrondse con...
27-9-2003 Entsorga tevreden afgesloten De driejaarlijkse Keulse afvalbeurs Entsorga is redelijk suc...
27-9-2003 Tilburgse Reiniging jubileert Op 30 september was het precies honderd jaar geleden dat in ...
27-9-2003 Alleen grote auto-onderdelen milieuvriendelijk te recyclen Onderzoek wijst uit dat mechanische recycling van kunststof ...
27-9-2003 AVR gaat industrieel reinigen in Duitsland AVR heeft een overeenkomst gesloten met RAG Aktiengesellscha...
25-9-2003 Directeur Essent Milieu treedt terug De heer J. Dam heeft te kennen gegeven met ingang van 1 okto...
25-9-2003 Slag om klant barst los op Schiphol Van Gansewinkel krijgt twee maanden na de overname van het f...
24-9-2003 Afvalbeleid Vlaanderen succesvol In Belgisch Vlaanderen wordt minder huishoudelijk afval gepr...
24-9-2003 Van Geel prijst jarige NVMP, maar spoort ook aan "De NVMP-structuur voor de inzameling van wit- en bruin...
24-9-2003 Overslagstation Crailo mag nog even open blijven Van de Raad van State mag het overlaadstation Crailo van de ...
23-9-2003 GP Groot gaat inzamelen in gemeente Bergen Vanaf volgend jaar gaat GP Groot het huisvuil inzamelen in d...
23-9-2003 Brand bij GP Groot in Alkmaar Op zaterdagmiddag 20 september is een omvangrijke brand onts...
23-9-2003 Groeidoelstelling DAR alleen door overnames De DAR is zich aan het oriŽnteren om andere bedrijven o...
21-9-2003 NU-spaarpas krijgt VROM-subsidie Staatssecretaris Van Geel van VROM heeft toegezegd het Rotte...
21-9-2003 Kringloopwinkel De Tweede Ronde failliet Kringloopwinkel De Tweede Ronde uit Amsterdam is failliet. M...
19-9-2003 Inzamelplicht landbouwfolie ingetrokken Vanaf 1 oktober is de producentverantwoordelijkheid voor lan...
19-9-2003 Irado neemt inzameling in Rozenburg over De afvalinzameling en een deel van de reinigingstaken van de...
18-9-2003 VROM: doelstellingen halen met minder geld Uit de Rijksbegroting blijkt dat staatssecretaris Van Geel o...
16-9-2003 Bouwstoffenbesluit versoepeld Een aantal stoffen krijgt volgend jaar vrijstelling van het ...
16-9-2003 Overschot dreigt aan puingranulaat De afzet van puingranulaat kan in de toekomst in de probleme...
16-9-2003 Plastic draagtas is verpakking Volgens een advies van de advocaat-generaal aan het Europese...
9-9-2003 Almere stopt poepluiers bij GFT-afval Luiers mogen niet bij het GFT-afval, behalve sinds afgelopen...
9-9-2003 Voor wat hoort wat
3-9-2003 Deense LCA over GFT ondersteunt LAP Volgens een onderzoek van het Deense ministerie van milieu k...
29-8-2003 Suez verkoopt Iberische afvalverwerkingsactiviteiten Suez en de Spaanse groep Agbar verkopen hun verwerkingsactiv...
26-8-2003 NAM mag injecteren in de diepere ondergrond De Nederlandse Aardoliemaatschappij mag van de Raad van Stat...
26-8-2003 Grondbank IJmond van start De regio IJmond heeft nu officieel ook een gronddepot met de...
26-8-2003 LAP in overeenstemming gebracht met EU-jurisprudentie Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) van vorig jaar wordt aan...
26-8-2003 Effectivity wordt IVU Benelux Het Duitse IVU heeft Effectivity Waste Management Solutions ...
22-8-2003 NIWO gaat lijst afvalvervoerders beheren Het NIWO gaat de lijst beheren van bonafide afvaltransporteu...
21-8-2003 Kirkels overgenomen Bloem Beheer uit Panheel heeft een meerderheidsbelang genome...
21-8-2003 Raad van State doet uitspraken over export Nadat het Europese Hof op 27 februari zich heeft uitgesproke...
21-8-2003 Van Gansewinkel had huishoudelijk afval mogen exporteren VROM had in 1999 de export van huishoudelijk afval naar AVI'...
20-8-2003 Inzameling mobiele telefoons GBS Recycling gaat als eerste in Nederland een vergoeding ge...
20-8-2003 Europa onderzoekt steunmaatregel aan AVR De Europese Commissie is een onderzoek beginnen naar de steu...
19-8-2003 Kabinet legt lat in Europa hoog De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatss...
19-8-2003 FLOOR Opleggers en aanhangwagens Oplegger- en aanhangwagenfabrikant FLOOR in Wijchen heeft ve...
14-8-2003 MAIN koopt maritieme activiteiten AVR Met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus heeft AVR haar loc...
14-8-2003 Vliegas mag in Duitse mijnen De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft ...
14-8-2003 Veel reacties bij meldpunt tegenstrijdige regels Na twee maanden van inventarisatie zijn bijna 400 knelpunten...
7-8-2003 Zwavelzuurlekkage bij AVR Bij het overpompen van een tank bij AVR - Industrial Waste i...
1-8-2003 Scheiding lijkt zijn top te hebben bereikt De groei van de hoeveelheid afval uit huishoudens is eruit, ...
1-8-2003 Wet markt en overheid gesneuveld De Wet markt en overheid zal vrijwel zeker niet meer bij het...
31-7-2003 Milieubeweging vindt emissienormen voor afvalverbranding te slap Het ontwerp-Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA) dat de ver...
30-7-2003 AVR blijft in Margraten inzamelen Met een nieuwe inzamelwagen heeft AVR de inzameling van huis...
29-7-2003 Duitsland krijgt uitstel voor statiegeldsysteem De Europese Commissie zal voorlopig niet optreden tegen het ...
29-7-2003 Stork Veco mag exporteren De Raad van State heeft het beroep dat Stork had ingesteld t...
25-7-2003 Delta Milieu neemt Kaljouw Recycling over Op 1 juli heeft Delta Milieu de activiteiten van Kaljouw Rec...
25-7-2003 Minder afval verwerkt in 2002 Uit de WAR-rapportage blijkt dat de hoeveelheid afval die in...
24-7-2003 Raad van State fluit provincie terug in zaak Hamstra Fouragebedrijf Hamstra in Putten mag haar werkzaamheden voor...
24-7-2003 Containerregistratie onvoldoende voor afvalstoffenheffing De bewijslast voor het aanbieden van de afvalcontainers door...
23-7-2003 Gelijk speelveld vordert langzaam Het gelijke speelveld voor afvalbeheer in de EU vordert gest...
21-7-2003 Eenmalig 1,5 liter PET-fles belast milieu minder Een systeem waarbij 1,5 liter PET-flessen worden gerecycled ...
21-7-2003 Afbreekbare zak mag nu toch in de GFT-bak De afbreekbare biozak mag vanaf 1 september in de GFT-bak, m...
20-7-2003 Gezamenlijk afvalmanagement Tilburgse bedrijven De bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg in Tilburg gaan...
20-7-2003 Nieuwe directeur KICI KICI Kledinginzameling in Den Haag heeft per 1 augustus een ...
20-7-2003 Overname RAZOB door Essent definitief De overname van RAZOB (Regionale Afvalverwerkingsmaatschappi...
20-7-2003 Succesvolle NU-spaarpas stopt Door onzekerheid over de financiering loopt per 1 oktober he...
15-7-2003 EVOA wordt gewijzigd De Europese verordening die de export van afvalstoffen regel...
14-7-2003 SITA implementeert multiservicenetwerk SITA heeft een multiservicenetwerk in gebruik genomen, ontwo...
10-7-2003 Heijmans neemt Sanders en Geraedts over De overname van Sanders en Geraedts door Heijmans heeft een ...
10-7-2003 SITA gaat bedrijfsafval bij Essent Milieu verwerken SITA Nederland heeft een langdurig en omvangrijk contract ge...
9-7-2003 Afvalsturing Friesland neemt Oldenburger geheel over Afvalsturing Friesland heeft met de aankoop van de laatste t...
9-7-2003 Essent, van Gansewinkel en Delta nemen taken Schiphol over De energiepoot van Essent, van Gansewinkel en de divisie Wat...
9-7-2003 Sita en VolkerWessels bouwen energiecentrale Bouwbedrijf VolkerWessels en Sita gaan een WKK-centrale bouw...
7-7-2003 Dienstverlening Admes overgenomen Het bedrijfsbureau van de coŲperatieve vereniging ADMES...
7-7-2003 Asbestnorm in vernieuwde TTT In de nieuwste versie van de TAUW Toetsingstabel (TTT) is de...
4-7-2003 Inzameling Krimpen a/d IJssel naar AVR De komende tien jaar zal AVR de inzameling en verwerking van...
4-7-2003 Minder arbeidsplaatsen bij Essent De slechte resultaten van de Milieudivisie van Essent zullen...
2-7-2003 2001 was goed jaar voor afvalbedrijven In 2001 is de omzet van afvalbedrijven met tien procent gest...
30-6-2003 Provincies gaan handhaving verbeteren Alle provincies gaan de komende tijd werken aan een professi...
30-6-2003 Chaos gevreesd door Duitse kilometerheffing Tien Europese wegvervoersorganisaties, waaronder Transport e...
28-6-2003 Afvalkosten stijgen opnieuw De kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk af...
28-6-2003 Cyclus verder als NV Sinds 1 juli is afvalbedrijf Cyclus een overheids-NV.
27-6-2003 Automobilist een van de grootste veroorzakers zwerfafval Naast recreanten en scholieren zijn automobilisten de groots...
27-6-2003 Voortbestaan Gibros Pec onzeker Gibros Pec uit Numansdorp heeft tegen het faillissement dat ...
26-6-2003 Brussel akkoord met subsidie voor containerterminal HVC De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen de subsidie d...
23-6-2003 Europese regeling laat vervuiler betalen Wanneer een bedrijf schade berokkent aan het milieu, betaalt...
23-6-2003 Afvalzorg mag afval toch opslaan Afvalverwerker Afvalzorg in Brunssum krijgt toch een opslagv...
23-6-2003 Delta brengt drie bedrijven onder Delta Milieu is het nieuwe bedrijf waar de Verstraeten Verbr...
23-6-2003 Dusseldorp in problemen Afvalverwerker Dusseldorp komt in de problemen omdat steeds ...
23-6-2003 Gegoochel met cijfers administratieve lasten Volgens minister van economische zaken Hoogervorst zijn de a...
23-6-2003 Stijgende inzameling elektrische apparaten Een collectief inzamelingssysteem voor elektrische apparaten...
19-6-2003 Europese Hof verduidelijkt begrip recycling Het Europese Hof heeft in een uitgebreide uitspraak het begr...
18-6-2003 Afvalsturing Friesland verhoogt tarief Afvalsturing Friesland verhoogt het uniforme tarief voor res...
18-6-2003 Vlaamse overheid stapt uit Indaver De Vlaamse regering wil haar aandelen in het milieubedrijf I...
18-6-2003 Toekomstig afvalbeleid VROM heeft zorgen, wensen en vragen verzameld voor een toeko...
14-6-2003 Wereld te winnen
14-6-2003 Verwerking verantwoord, maar wel ingewikkeld Het rapport 'De verwerking verantwoord' is, al voo...
14-6-2003 Dierlijke bijproducten in de ban Mond- en klauwzeer, gekke-koeienziekte, varkens- en vogelpes...
14-6-2003 Europees verpakkingsbeleid helpt Nederland niet Belangrijkste algemene conclusie uit de onlangs verschenen M...
14-6-2003 Veel noviteiten bij Pols-Zuidland De firma Pols-Zuidland, specialist in verkleinen, brengt een...
14-6-2003 Driejarig contract van Gansewinkel en Clean Mat De van Gansewinkel Groep en Clean Mat Truckverhuur hebben op...
14-6-2003 PremiŤre GP Groot: bedrijfsafval ondergronds GP Groot heeft het eerste ondergrondse containersysteem voor...
14-6-2003 Asbestsanering met glovebag: goedkoop en doeltreffend Bijna wekelijks berichten de media over industrieterreinen, ...
14-6-2003 DataZeker vernietigt vertrouwelijke informatie SITA Nederland heeft een uniek concept ontwikkeld voor de be...
14-6-2003 Rotterdam blijft voorlopig 'rommelig' Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is op...
14-6-2003 De vrolijke kant van afvalscheiding Handhaven, grenzen stellen, lik-op-stukbeleid: het zijn soms...
14-6-2003 Wie wordt er wijzer van de afvalwijzer? Jaarlijks laten gemeenten via een zogeheten afvalwijzer of a...
14-6-2003 Ecotech houdt de moed erin De RAI is tevreden over de Ecotech, ondanks dat minder bezoe...
14-6-2003 Pinnen kan nu ook bij SITA Nederland! Tot voor kort moesten alle particuliere klanten die bij SITA...
14-6-2003 Twente Milieu kiest voor Rolloos apparatuur Twente Milieu, onderdeel van Essent, heeft een proefperiode ...
14-6-2003 De flexibele inzamelaar Zoals bekend werkt het ministerie van VROM aan een nieuw wet...
14-6-2003 Rubbervellen en energiepellets geen afvalstof De Amsterdamse economische politierechter hief bij uitspraak...
12-6-2003 Oudpapier-bedrijven te vinden op website FNOI Inzamelaars en bewerkers die lid zijn van de FNOI zijn nu sn...
4-6-2003 Stichting Humana behoudt CBF-keurmerk Na een uitgebreide toetsing heeft het CBF besloten het keurm...
4-6-2003 AVR groeit in 2002 Ondanks het begin van de economische tegenwind, heeft AVR de...
2-6-2003 Essent spoort door Vanaf juni gaat ook het huishoudelijk afval uit Zuid-Nederla...
31-5-2003 Discussie afvalexport op de spits gedreven Bij een deel van het bedrijfsleven is grote beroering ontsta...
28-5-2003 Fraude met groene vuilniszak De gemeente Nijmegen loopt 100 duizend euro aan inkomsten mi...
27-5-2003 EU Commissie herziet afvalbeleid De Europese commissie heeft een discussiestuk gepubliceerd a...
22-5-2003 Toekomst gft-inzameling nu ook officieel ter discussie Tien jaar geleden werd het beleid voor de gescheiden inzamel...
22-5-2003 Dubbele petten, dubbele rekeningen
22-5-2003 Wetmatigheden Het is natuurlijk aan een open deur kloppen als ik beweer da...
22-5-2003 Nieuwe meldingssystematiek vanaf 2005 Een nieuw stelsel voor het melden van afvalstoffen is in de ...
22-5-2003 M&J of: De kunst van het shredderen! De noordse oorlogsgod Thor was de sterkste aller goden. Zijn...
22-5-2003 Invoering diftar blijft hoogdrempelig Van de grotere gemeenten wagen nog steeds weinige de sprong ...
22-5-2003 Ervaringen met diftar niet op ťťn lijn te brengen Verminderen van afval is de voornaamste reden voor gemeenten...
22-5-2003 Vuurwerk op jubileumcongres VAOP De Europese richtlijn voor dierlijke bijproducten is een ern...
21-5-2003 Inventarisatie tegenstrijdige regels Voor de komen drie maanden is het Meldpunt Strijdige Regels ...
20-5-2003 Stortverbod huishoudelijk afval verlengd Voor de tweede achtereenvolgende maal is het voor vier maand...
20-5-2003 Stadsbeheer Breda heeft nieuwe directeur Met ingang van 1 juni wordt ir. K.G. Hoffesommer de nieuwe a...
20-5-2003 Afvalexport leidt tot reorganisatie bij Essent. De netto omzet van 534 miljoen van de Milieuactiviteiten van...
19-5-2003 Van Leeuwen verkocht aan Klok Leo van Leeuwen Afval recycling is op 1 februari verkocht aa...
15-5-2003 Nieuwe Commissie Verpakkingen De leden van de commissie die de uitvoering van het Convenan...
14-5-2003 ATF strafrechtelijk vervolgd ATF in Drachten en de drie voormalige directeuren worden str...
12-5-2003 Groningse huishoudens betalen mee aan tekorten Vagron De miljoenenverliezen van afvalverwerkingsbedrijf Vagron uit...
9-5-2003 Essent gaat afval van Cyclus verwerken Vanaf 2004 gaat Essent Milieu 100 duizend ton restafval verw...
7-5-2003 Actie supermarkten tegen zwerfafval Sinds kort kan bijna geen consument meer heen om de oproep g...
7-5-2003 Afvalinzameling Parkstad houdt geld over Het ophalen van afval in Parkstad, een samenwerkingsverband ...
7-5-2003 Afval tegen stankoverlast geruimde kippen Essent Milieu, beheerder van de regionale stortplaats in Mon...
7-5-2003 Energiewaarde afval verlaagt rekening Het bedrijf Utility Synergy Europe Holding (USE) brengt de m...
6-5-2003 Uitgediende gasfakkel mogelijk hergebruikt De gasfakkelinstallatie bij de voormalige afvalstort in Weke...
6-5-2003 Frysl‚n Miljeu ruim kwart meer bedrijfsresultaat Frysl‚n Miljeu heeft haar bedrijfsresultaat in 2002 ve...
6-5-2003 Van Geel wil beter milieubeleid Europa In de Europese Unie dreigt de aandacht voor het milieu te ve...
6-5-2003 Vergunningaanvraag Fibroned opnieuw onder de loep Fibroned in Apeldoorn, een bedrijf in oprichting waar onder ...
3-5-2003 Overname CAW ter discussie De ondernemersraad van het Centraal Afvalverwijderingsbedrij...
1-5-2003 Gerichte glasbakcampagne voor jongeren, yuppen en prinsessen Op 1 mei is de Stichting Promotie Glasbak, ter gelegenheid v...
28-4-2003 Lintje voor directeur Maltha De lintjesregen van dit jaar is onder andere neergedaald op ...
25-4-2003 Ingezamelde kleding steeds vaker lompen De inzamelingsorganisatie van de gereformeerde kerk, OPEK, s...
25-4-2003 ONS doet het goed. De ONS-groep, het Schiedamse bedrijf dat in die regio energi...
25-4-2003 Stort Zevenbergen wellicht weer open De gemeenteraad van Moerdijk is gedeeltelijk aan de wens van...
23-4-2003 Subsidie duurzame energie Het ministerie van economische zaken stelt dit jaar 16 miljo...
22-4-2003 ARN haalt doelstelling ARN heeft haar doelstelling van 85 procent recycling van aut...
22-4-2003 FinanciŽle zekerheid moet alsnog van tafel Het Besluit financiŽle zekerheid dat op 1 mei in werkin...
22-4-2003 Samenwerking Limburgse gemeenten gaat niet zomaar Samenwerken moet bij de Limburgse gemeenten een besparing va...
22-4-2003 Synmet verwerft nu ook BOA BOA in Enschede, producent van balenpersen, is sinds 1maart ...
20-4-2003 Nieuw reinigingsproces AVR-ovens AVR heeft een nieuw reinigingsproces voor verbrandingsovens,...
18-4-2003 Wet onduidelijk bij ongewone voorvallen Uit een evaluatie van de Wet milieubeheer blijkt dat de onge...
18-4-2003 Etten-Leur krijgt duurzaamheidsprijs De gemeente Etten-Leur heeft de provinciale Duurzaamheidspri...
17-4-2003 Breezer probleem voor recycling Het hergebruik van glas neemt af, vooral omdat het aandeel v...
17-4-2003 Van Gansewinkel gaat goed Ondanks een moeilijk jaar heeft van Gansewinkel in 2002 toch...
17-4-2003 Warmte van AVR naar Kerr-McGee De komende vijftien jaar levert AVR-Rozenburg minimaal zesti...
16-4-2003 Kippen verdwijnen onder de grond Met een noodmaatregel heeft het ministerie van LNV op de sto...
15-4-2003 Bouwrecyclingprijs 2003 De Combinatie Teer Verwijdering (CTV) heeft de prijs voor Bo...
15-4-2003 WCS overgenomen door PM on Board Waste Collection Systems, met vestigingen in BelgiŽ en ...
15-4-2003 Toch indirecte financiering voor scheepsafval Alle zeeschepen die een Nederlandse haven aandoen moeten een...
15-4-2003 HVC wil CAW overnemen Met de overname van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf W...
14-4-2003 Nederland is geen koploper in milieu meer Volgens de OESO neemt Nederland niet langer het voortouw op ...
14-4-2003 Oplossing voor afdichtingsproblemen AVI-bodemas De problemen die eventueel zouden ontstaan met AVI-bodemas i...
12-4-2003 Aanbesteding levert Venlo besparing op Door een deel van de afvalinzameling opnieuw aan te besteden...
10-4-2003 Delta reorganiseert en snijdt in kosten Het Zeeuwse Delta snijdt in de kosten om de winstgevendheid ...
10-4-2003 Borssele verstookt biomassa De EPZ-centrale in Borssele heeft een nieuwe bioinstallatie ...
9-4-2003 De Jong voorzitter BRBS Sorteren Frans Keunen van Keunen Holding heeft het voorzitterschap va...
9-4-2003 Alkmaar pakt het anders aan Vanaf mei gaat in Alkmaar, bij wijze van proef, de afvalinza...
8-4-2003 Drenthe ziet mogelijkheden voor biomassa Drenthe wil in 2020 minimaal tien procent van de energie opg...
8-4-2003 Huishoudelijk restafval nog waardevol Meer dan de helft van de componenten in het huishoudelijk af...
7-4-2003 Afvalprojecten vallen in de prijzen Economische Zaken heeft ruim veertien miljoen euro subsidie ...
7-4-2003 Afvalprojecten vallen in de prijzen Economische Zaken heeft ruim veertien miljoen euro subsidie ...
7-4-2003 AVR gaat in Breukelen inzamelen AVR gaat de komende vijf jaar het huishoudelijk afval, inclu...
7-4-2003 Ziekenhuisafval ondeugdelijk verpakt Ziekenhuisafval en diagnostische monsters worden onvoldoende...
3-4-2003 Europese Hof verfijnt exportregels verder Het Europese Hof heeft met een uitspraak in de Verol-zaak de...
2-4-2003 Dijkstal interim-voorzitter Vereniging Afvalbedrijven Hans Dijkstal is de nieuwe voorzitter van de te fuseren vere...
1-4-2003 Bammens en Taylor samen in Nederland Bammens gaat voor het Engelse Egbert H. Taylor de marketing ...
1-4-2003 Gelderland blijft bij sluiting Hamstra De provincie Gelderland blijft bij haar standpunt Fouragehan...
1-4-2003 Herijken en renoveren Minister Kamp en staatssecretaris Van Geel hebben eind vorig...
1-4-2003 Service is het managen van verwachtingen Wagenparkbeheer is niet uitsluitend een zorg voor de gebruik...
1-4-2003 Dienstverlener moet onafhankelijk zijn Voertuigbeheer is geen kernactiviteit voor organisaties die ...
1-4-2003 Onderhoud en reparatie op ťťn plek "Over tien jaar zullen er nog hooguit twintig regionale...
1-4-2003 One-stop-shopping is nog lange weg Het ideale toekomstbeeld van van Gansewinkel wordt beheerst ...
1-4-2003 GFT-structuur geen doel op zich Begin jaren negentig is in Nederland de gescheiden inzamelin...
1-4-2003 Vliegassen in zoutmijnen: nuttige toepassing Er lijkt een einde te komen aan een jarenlange discussie ove...
1-4-2003 HIER en DAAR wat afval Onze Lieve Heer heeft vele kostgangers, die allemaal afval p...
1-4-2003 Stortgasbenutting in China De succesvolle aanpak in Nederland van stortplaatsen met sto...
1-4-2003 Aanbesteden in de praktijk: tips en valkuilen 'Goed' aanbesteden (door opdrachtgevers) en 'accuraat' insch...
1-4-2003 Wie maakt de laadruimte schoon? Op 1 januari 2003 zijn de beleidsregels ten aanzien van verp...
28-3-2003 Milieu-estafette moet norm bijbrengen Tijdens een 24-uursestafette in negen provincies is intensie...
27-3-2003 Van Geel prefereert reinigen grond boven immobiliseren Staatssecretaris Van Geel blijft bij zijn standpunt dat het ...
27-3-2003 VROM past exportregels aan. De criteria voor bezwaar tegen export of import van afvalsto...
27-3-2003 Export neemt toe; AVI's verwachten leegstand In het eerste kwartaal van dit jaar laat de export voor nutt...
26-3-2003 Van Gansewinkel eigenaar van Soborel van Gansewinkel BelgiŽ heeft zijn belang in de NVSO Sob...
24-3-2003 Minder beroepsgoederenvervoer Het niveau van het beroepsgoederenvervoer over de weg is, in...

 

datum

titel bericht

25-04-03 ONS doet het goed
25-04-03 Stort Zevenbergen wellicht weer open
22-04-03 ARN haalt doelstelling
18-04-03 Etten-Leur krijgt duurzaamheidsprijs
18-04-03 Wet onduidelijk bij ongewone voorvallen
17-04-03 Breezer probleem voor recycling
17-04-03 Van Gansewinkel gaat goed
17-04-03 Warmte van AVR naar Kerr-McGee
16-04-03 Kippen verdwijnen onder de grond
15-04-03 WCS overgenomen door PM on Board
15-04-03 Toch indirecte financiering voor scheepsafval
15-04-03 Bouwrecyclingprijs 2003
14-04-03 Nederland is geen koploper in milieu meer
14-04-03 Oplossing voor afdichtingsproblemen AVI-bodemas
12-04-03 Aanbesteding levert Venlo besparing op
10-04-03 Delta reorganiseert en snijdt in kosten
10-04-03 Borssele verstookt biomassa
09-04-03 Alkmaar pakt het anders aan
09-04-03 De Jong voorzitter BRBS Sorteren
08-04-03 Drenthe ziet mogelijkheden voor biomassa
08-04-03 Huishoudelijk restafval nog waardevol
07-04-03 Ziekenhuisafval ondeugdelijk verpakt
07-04-03 AVR gaat in Breukelen inzamelen
07-04-03 Afvalprojecten vallen in de prijzen
03-04-03 Europese Hof verfijnt de exportregels
02-04-03 Dijkstal interim-voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
01-04-03 Bammens en Taylor samen in Nederland
01-04-03 Gelderland blijft bij sluiting Hamstra
28-03-03 Milieu-estafette moet norm bijbrengen
27-03-03 VROM past de exportregels aan
27-03-03 Export neemt toe en  AVI's verwachten weer leegstand
27-03-03 Van Geel prefereert reinigen grond boven immobiliseren
26-03-03 Van Gansewinkel eigenaar van Soborel
24-03-03 Minder beroepsgoederenvervoer
19-03-03 Verrassingscontroles milieuhandhaving
19-03-03 Greenpeace tegen AVI's
17-03-03 Onderzoek stortplaatsen in eindfase
14-03-03 Hardenberg wil soepeler maaibeleid
13-03-03 Verplicht eigen kenteken voor zware aanhangwagens
12-03-03 Goede doel verliest terrein
10-03-03 Essent wil Wijster verdubbelen
07-03-03 Inzameling kleine apparaten sterk gegroeid
03-03-03 BRBS heeft nieuwe directeur
28-02-03 AVR wint aanbesteding in vier gemeenten
28-02-03 'Sabotage' bij Edelchemie ging per ongeluk
25-02-03 Duitse afvalimport steeg in 2001 met kwart
21-02-03 Website productverbetering
20-02-03 Handboek asbestcontrole
18-02-03 Ook Groningen lonkt over de grens
18-02-03 VAR mag secundaire brandstof opslaan
18-02-03 Zwerfvuil meetbaar en vergelijkbaar gemaakt
18-02-03 Reinigingstarief stijgt fors
15-02-03 Zutphen stelt diftar uit
15-02-03 Geesink
15-02-03 Europese afvalmarkt staat roerige tijden te wachten
13-02-03 Europese Hof definieert nuttige toepassing
13-02-03 Samenwerking van Gansewinkel en Ecosmart
13-02-03 WATCO wordt SITA
12-02-03 ARN toch niet oorzaak van stank
12-02-03 IGAT mag verder
11-02-03 Limburgse gemeenten gaan samenwerken
10-02-03 Consument overschat zichzelf
10-02-03 Kilimanjaro echte afvalberg
10-02-03 Verdachte werknemers afvaldepot nog steeds thuis
08-02-03 Besluit financiŽle zekerheid in mei van kracht
07-02-03 Humana verliest procedure over Betuwse textielinzameling
06-02-03 Zoetermeer in het rood door diftar
06-02-03 SNAB wordt EcoNedwerk
06-02-03 Krimpen ook onder AVR's hoede
05-02-03 Afvalscheiding naar gemeentegrootte
05-02-03 Rotterdam voert eigen aanbestedingsregels in
04-02-03 Carpet Recycling Europe stopt ermee
04-02-03 Verduidelijking Inrichtingenbesluit afvalbedrijven
03-02-03 LAP feestelijk van start
03-02-03 Autosloop 'drooggelegd'
03-02-03 Achterladers Geesink voor Berlijnse vuilniswagens
31-01-03 Nog geen elektronisch milieujaarverslag
31-01-03 Gevaarlijke stoffen openbaar: ook voor terroristen
29-01-03 Heineken breidt glasproject horeca uit
23-01-03 Prijs oorzaak stortverbod
15-01-03 Reinigingsdemodagen & Ecotech
14-01-03 SAM-regeling gaat derde jaar in
06-01-03 Duitsers krijgen genoeg van Nederlands afval
29-12-02 Export van Emons gestopt
24-12-02 Horst mag met gf(t) stoppen….
23-12-02 Verzoek aan schepen afval te melden
23-12-02 Van Asch stopt met Recyclecentrum
23-12-02 Bowie wordt Bontrup
20-12-02 TLN wil schoner transport
20-12-02 Certificaat arbo en veiligheid voor AZN
20-12-02 Betuwse kledinginzameling niet meer voor goed doel
19-12-02 Wijzigingen Belastingplan 2003 definitief
19-12-02 Kwik uit de schappen
19-12-02 Recycling elektrische apparaten Europese verplichting
18-12-02 Gelderse milieudiensten breiden samenwerking uit
18-12-02 Milieuwoning scheelt ruim tweederde bouw- en sloopafval
17-12-02 LAP eindelijk door de Kamer
16-12-02 ICT-inzameling voortaan 'naar inkomen'
13-12-02 Glascontract AVR en Cyclus
12-12-02 Stortbelasting verhoogd
11-12-02 Inzameling Noordwijk naar AVR
11-12-02 IRADO in Rijnwoude
04-12-02 Convenant Verpakkingen III een feit en stelt statiegeld toch verder uit
04-12-02 … nu de rest nog
04-12-02 Stort Smink mag uitbreiden van Raad van State
02-12-02 Convenant Verpakkingen III
27-11-02 Afvalsturing Friesland wil Jager bedrijven overnemen
27-11-02 VNAO en VVAV eens over fusie
24-11-02 Vivendi verkoopt zijn milieupoot
22-11-02 PAGO krijgt allerlaatste kans
21-11-02 AVR start verweking papierresidue
20-11-02 Diftar in Zoetermeer gaat niet door
15-11-02 Gft-verwerking weinig last van nieuwe EU-regels
14-11-02 Diftar in Brabant werkt
13-11-02 Papierrecycling bedreigd door EU-maatregel
13-11-02 Horst aan de Maas wil stoppen met gescheiden gft-inzameling
12-11-02 VConsyst neemt Europartners over
01-11-02 LAP niet controversieel
01-11-02 Twence Afvalscheiding opent nieuwe installatie
01-11-02 MEP met scepsis onthaald
01-11-02 Vagron ligt grotendeels plat
30-10-02 Steun voor biomassavergisting
25-10-02 Vergisting oorzaak ontploffing
25-10-02 Vier Rijnmondgemeenten kiezen weer AVR
25-10-02 Stofzuiger Almere moet brandveiliger
23-10-02 Winnaars Retour Award
21-10-02 Nederland voor Europese rechter gedaagd
18-10-02 Eural in milieuverslag
18-10-02 Europese verpakkingsdoelstellingen veel lager dan de Nederlandse
17-10-02 Geen verbod op plastic seals
17-10-02 Veel overtredingen binnenvaart
17-10-02 NMa onder voorwaarden akkoord met overname Razob
17-10-02 Klacht tegen ARN ongegrond
16-10-02 EZ laat iets meer weten van de MEP
15-10-02 Thermische Conversie Installatie
14-10-02 Van Gansewinkel kiest Clear
11-10-02 WEEE heeft weinig gevolgen voor Nederland
11-10-02 Burger Alliantie
09-10-02 Commissie Verpakkingen tevreden over resultaten Convenant
07-10-02 Kabinet wil aanvullingen Europees stoffenbeleid
07-10-02 Elfde Doppstadt naar Oudejans
04-10-02 Kca-depot Utrecht in problemen
01-10-02 Europa wil stortrichtlijnen beter handhaven
01-10-02 Wijziging ontwerpbesluit verbranden afvalstoffen
01-10-02 Europa wil stortrichtlijnen beter handhaven
01-10-02 Drimmelen kiest voor container, diftar en AVR
01-10-02 Afval van kunststofleidingsystemen
30-09-02 Onduidelijkheid na begroting 2003
30-09-02 Meer afvalservice voor schepen in afwachting van nieuwe wet
26-09-02 Geen zorgen over nazorgfondsen
26-09-02 Kunststofleveranciers bundelen krachten
24-09-02 Een goed milieu begint bij Drenthe
19-09-02 Bovenafdichting in bepaalde gevallen geen afval
16-09-02 Irado neemt Westrel over
13-09-02 Meer samenwerking Indaver en Van Gansewinkel
05-09-02 Subsidie voor inzamelen halon en cfk
04-09-02 Geesink levert honderdste wagen aan Clean Mat
03-09-02 EU wil strengere verpakkingsrichtlijn
01-09-02 Nieuwe milieuvergunning voor composteerbedrijf in Achterberg
01-09-02 Extra controle vervoer gevaarlijke stoffen
01-09-02 Sterke groei voorspeld voor Europese afvalmarkt
30-08-02 Tweede Kamer behandelt LAP in november
30-08-02 Pieken en dalen oud-papierprijs
30-08-02 Van Gansewinkel wint tender vlakglas
29-08-02 AVI-bodemas in wegenbouw mag tot 2006
28-08-02 Folieproject Knapzak overtuigt
28-08-02 Gelders geurbeleid loopt voorop
15-08-02 Afgeslankte samenwerking Noord-Hollandse composteerders
14-08-02 Geesink levert afvalpersen aan Almere
07-08-02 Provincie gedoogt ARN, maar sluit inzamelstation Gendt
03-08-02 Nieuwe directeur VAR
01-08-02 Nieuwe inzamelaar in Zeeland
31-07-02 Brand in Zweekhorst zorgt voor veel opschudding
23-07-02 Indeling van zorg voor gevaarlijke stoffen
17-07-02 Europese commissie onderzoekt steun aan containerterminal Alkmaar
16-07-02 Storten van gevaarlijk afval
16-07-02 Venray gaat leasen
16-07-02 AVI's geen recht meer op REB
12-07-02 Nieuwe plant wil ASR recyclen
08-07-02 Opnieuw subsidie voor verwijderen asbest
08-07-02 Overeenkomst gevaarlijk afval VROM en AVR
08-07-02 Startnotitie MER voor derde verbrandingslijn Twence
05-07-02 VAOP-rapport gebruikt textiel is "lariekoek"
04-07-02 VMK-bijeenkomst over recyclaat
20-06-02 Groei huishoudelijk afval stagneert
07-06-02 'Afval apart' in Bergschenhoek
05-06-02 Symposium vernieuwbare grondstoffen
27-05-02 Weinig bezoekers Nationale Afvaldag
21-05-02 Mogelijkheden voor verwijderen ziekenhuisafval
01-05-02 Eural ingevoerd, meldingenstelsel uitgesteld
30-04-02 Kort nieuws april 2002
27-04-02 Heinekenbier in wegwerpfles
26-04-02 LAP door Kabinet vastgesteld
24-04-02 Weg vrij voor bijstook in E-centrales
24-04-02 ENCI moet emissies reduceren
24-04-02 Taakstelling gescheiden inzameling wordt bijgesteld
23-04-02 Eigen Huis luidt noodklok over gemeentelijke heffingen
18-04-02 Afvalexport neemt razendsnel toe
15-04-02 Gelders onderzoek hoopt op bruikbaar bermmaaisel
04-04-02 Gemeenten mogen kartelovereenkomsten aangaan
04-04-02 Pronk stuurt aanwijzingen voor overgangsperiode
03-04-02 Icopellets zijn geen afval
02-04-02 Wisselingen bij de BRBS
30-03-02 Limburgs afval toch naar Duitsland
26-03-02 Dodehoekspiegels voor 2003 verplicht
19-03-02 Twaalf procent meer energie uit afval
19-03-02 Emissierichtlijnen voor AVI's en E-centrales gelijk
01-03-02 Eindhovens project bedrijfsafval succes
22-02-02 Vlakglas
19-02-02 Aalten over op volumediftar
12-02-02 Nieuwe site over bedrijfsafvalscheiding
08-02-02 Van Beek neemt CCT over
07-02-02 Gelderland start campagne tegen dumpen autobanden
06-02-02 Indaver Relight in Engeland gecertificeerd
06-02-02 ARA definitief naar Sita
05-02-02 Heineken zamelt glas in
05-02-02 Weinig enthousiasme voor uitstel Convenant Verpakken
04-02-02 Achterhoek dubt over diftar
04-02-02 Rouwmaat voor vijftig procent naar Essent Milieu
28-01-02 Baby's bij gifbelt 40 % meer kans op afwijking
25-01-02 Afval uit energie bij Electrabel en SITA
24-01-02 Assendelft voert BioCom in
22-01-02 Drenthe tegen zwerfafval
22-01-02 Ede verhoogt kosten inzameling
15-01-02 SNB verbrandt nu ook slib Midden-Nederland
15-01-02 Scheepscontainer als atelier
10-01-02 …ťn inspectie bij VROM
09-01-02 Gelderland gedoogt tijdelijke opslag diermeel
07-01-02 DCMR registreert forse stijging milieuklachten
01-01-02 Zweden voert ook stortverbod in
27-12-01 AVR breidt verder uit in BelgiŽ en de Achterhoek
19-12-01 Steeds meer luiers gerecycled
19-12-01 Afvalwarmte voor nieuwbouwwijk
18-12-01 Scholenactie klein WEB groot succes
17-12-01 Essent betaalt Limburgse gemeenten voor onduidelijke facturen
15-12-01 Proef Dusseldorp met ECO-trailer
15-12-01 Boete voor GP Groot
14-12-01 Subsidie voor rijbewijs C
11-12-01 Utrechtse bagger naar Amersfoort
10-12-01 Denemarken aan kop met terugwinning kunststof
06-12-01 Zeeuwse Reinigingsdienst
05-12-01 Acht keer dezelfde doos
03-12-01 Invoering Eural ook voor IPO probleem
03-12-01 Huisvuilcentrale haalt meer 'markt' in huis
28-11-01 SRVKG wil meer kunststof recyclen
26-11-01 Chaos in de afvalsector
23-11-01 Essent koopt Afvalsturing Brabant
07-11-01 AVR zamelt afval Bloemendaal in
01-11-01 Handleiding calamiteitenpreventie
30-10-01 Nma en Europese Commissie positief over recycling autowrakken
30-10-01 Autoschroot als geluidsisolatie
29-10-01 SITA start pilot asbestrecycling
29-10-01 Koningin bezoekt Merwedehaven
19-10-01 Haarlemmermeer wil meer gft uit flats
14-10-01 Europese overeenkomst autobanden
12-10-01 Haskoning en Quis Products gaan samenwerken
11-10-01 Slib verbranden beste alternatief
11-10-01 Delta voert druk op OLAZ op
10-10-01 Basisschool recyclet elektrische apparaten
08-10-01 Promovendus: aanpassingsvermogen milieu onderschat
08-10-01 Doelen verpakkingsconvenant nog onzeker
04-10-01 Arbo-convenant Kwarts met puinbrekers
02-10-01 Limburg maakt actieplan secundaire grondstoffen
01-10-01 Friesland ruimt oude autobanden op
01-10-01 NMa keurt weer verwijderingstructuur gedeeltelijk af
28-09-01 Afvalbeheer in het zuiden geÔntegreerd behandelen
28-09-01 Huisvuilcentrale levert schone warmte aan Vomar
27-09-01 Nieuwe vergunningaanvraag Elhorst-Vloedbelt
27-09-01 Ontwerpbesluit detectie radioactief schroot gepubliceerd
27-09-01 FinanciŽle zekerheid ook voor overheid
24-09-01 Amstelveen opent nieuw afvalstation
24-09-01 Handhaving steeds strakker voor afvalsector
23-09-01 Vrijwillige Milieurecherche in bezwaar tegen GS Gelderland
20-09-01 Definitief afnamecontract VAOP met StoraEnso
15-09-01 Veel milieuovertredingen in Gelderland
15-09-01 Milieuclip tegen verfafval
06-09-01 Aruba
06-09-01 Duitse sloopwet met protest ontvangen
31-08-01 kort nieuws augustus
31-08-01 Boete voor zwerfvuil 150 gulden
30-08-01 Evergreen Nylon Recycling op non-actief
30-08-01 Nationale grenzen blijven ook voor grensregio's dicht
28-08-01 Dwangsom SITA Recycling Emmen
24-08-01 Holle Bolle Gijs heeft hippe broer
17-08-01 Handboek LCA
17-08-01 Ontwerpbesluiten Eural en Baga gepubliceerd
15-08-01 ATF nog lang niet uit problemen
06-08-01 Apparatenlijst Verwijderingsbijdrage flink ingekort
06-08-01 Oplossing voor diermeel is zorg voor afzet biomassa
03-08-01 Definitie biomassa nu Europees bepaald
01-08-01 Kort nieuws juli 2001
01-08-01 VROM-inspectie: geen structureel afvalprobleem bij Zavin
01-08-01 Siemens gaat energieverbruik AVR verminderen
31-07-01 Pronk nog steeds knelgezet door Raad van State
27-07-01 AVI Roosendaal mag uitbreiden
23-07-01 AVI-bodemas vindt toekomst in asfalt
20-07-01 Kunststofindustrie tevreden over resultaat convenant
16-07-01 Ontwerp-besluit beheer autowrakken
16-07-01 Milieufraude gaat over miljoenen
16-07-01 Afvalbedrijven kunnen financiŽle garantie worden verplicht
10-07-01 Nepschoonmakers gft-afvalbakken
10-07-01 Reiniging Haarlem en De Meerlanden willen fusie
06-07-01 Winst voor AVR
05-07-01 Richtlijn storten geÔmplementeerd
04-07-01 Electrabel verstrikt in discussie definitie afvalstof
04-07-01 Reinigingsdienst wil interessante werkgever zijn
02-07-01 Europese harmonisatie duurt nog wel even
25-06-01 Smart veegwagen in Hamburg
25-06-01 Nederland wil verwijderingsbijdrage voor zeeschepen
21-06-01 NMa in gelijk gesteld over voorwaarden fusie tot Essent
19-06-01 Eerste Kamer neemt wijziging Wmb aan na pittig debat
18-06-01 Gouden tip voor verpakking met recyclaat
16-06-01 Utrechters blij met schone biobak
14-06-01 Particuliere inzameling en diftar: goedkoopste combinatie
12-06-01 VROM verscherpt stilzwijgend sulfaatnorm voor mengranulaat
12-06-01 Eerste deel van LAP klaar
12-06-01 Wet milieubeheer in Eerste Kamer
11-06-01 Export van afval naar ontwikkelingslanden
05-06-01 BFI en Watco definitief verder als SITA
01-06-01 Kort nieuws mei 2001
23-05-01 Nederland tekent verbod gevaarlijke stoffen
23-05-01 Consument wil wŤl statiegeld op blikjes
20-05-01 Oud geld
18-05-01 Nieuwe huisvesting DAR
17-05-01 Zuid-Holland start campagne 'klein WEB'
15-05-01 Heemstede bij De Meerlanden
11-05-01 Noord-Brabant zet in op handhaving
09-05-01 Meer vraag en hergebruik kunststof
03-05-01 Subsidie bedrijfsafval
01-05-01 Afval melden via internet
01-05-01 Minder emissies door AVI's
25-04-01 VAOP en StoraEnso sluiten lange termijn contract
20-04-01 Mededinging en milieu
20-04-01 ATF moet vergunning voor herbouw
19-04-01 Stadspark veilig op vuilstort
18-04-01 Verwijderingsbijdrage onderdeel verkoopprijs
18-04-01 Schoonheidsgraden voor het strand
12-04-01 Ondergrondse diftarcontainers in Limburgse gemeentes
11-04-01 Bedrijfsleven wil efficiŽnter stoffenbeleid
10-04-01 Eerste afvalschip van Flevoland naar Alkmaar
06-04-01 Gekoelde gft-opslag vergroot houdbaarheid
02-04-01 OLAZ verhoogt storttarief
02-04-01 Bedrijfsleven wil alternatief voor PET-statiegeld
01-04-01 Kort nieuws
01-04-01 Stichting Carpet Recycling Nederland opgericht
29-03-01 KWS 2000 haalt doelstelling
29-03-01 ICT-recycling succesvol maar duur
29-03-01 Stank blijft slibverwerker achtervolgen
29-03-01 Kinderveilige sluiting op rolcontainers
28-03-01 Jarige Schenk breidt uit
27-03-01 Samenwerking kringloopbedrijven
25-03-01 Bagger wordt in Noord-Holland verwerkt
21-03-01 Nieuwe afvalstoffenlijst in 2002
17-03-01 Schone biomassa voor duurzame Duitse elektriciteit
16-03-01 Overname Afvalsturing Brabant door Essent mag van NMa
16-03-01 Milieucontroles worden nog verder aangescherpt
15-03-01 Nederland Schoon naar scholen
13-03-01 Afvalscheiding nieuwe stimulans nodig
13-03-01 Dode hoek
09-03-01 Geen exportvergunning voor HKS
07-03-01 Stortplaatsen gezocht
04-03-01 AVB krijgt bij Raad van State geen gelijk
02-03-01 Pronk blijft bij groen+groen=rood
02-03-01 Van der Stoel en Van der Veldt overgenomen door Icova
28-02-01 Jorritsma neemt stelling in capaciteitsdiscussie
28-02-01 Inzameling textiel krijgt keurmerk
14-02-01 Verwijderingsbijdrage te hoog
12-02-01 AVR verbrandt slachtafval
05-02-01 Haskoning verknalt MER voor LAP
05-02-01 Europese richtlijn WEB sluit aan bij Nederlandse
02-02-01 Alliantie Midwaste een feit
02-02-01 Statiegeld blik is kanon op een mug
01-02-01 Kort nieuws
31-01-01 NMa keurt gedragscode VVAV af
19-01-01 PROAV stortplaats gesust
18-01-01 4,5 miljoen subsidie Schoner Produceren
17-01-01 Essent verkoopt deel aandelen AZN aan de BOM
16-01-01 OMB gaat met Translift in zee
15-01-01 Pronk licht criteria export brandbaar afval toe
15-01-01 Knowaste breidt uit
12-01-01 Strenge emissie-eisen bijstook
10-01-01 AVB tekent protest aan tegen strenge aanpak
08-01-01 Dienstauto's met gebruikte onderdelen
04-01-01 Verwijderingsbijdrage auto's naar 100 gulden
03-01-01 Delta neemt ex-Proav definitief over
03-01-01 Rotterdam gaat voor grof vuil betalen
01-01-01 aviTwente gaat op in Twence
27-12-00 AVR neemt Keunen over
21-12-00 Ondeugdelijke opslag gevaarlijke stoffen
18-12-00 Brabantse stortplaatsen onderzocht
18-12-00 Milieubeweging wil scherper beleid chemische stoffen
13-12-00 Nauwere samenwerking Essent en van Gansewinkel
12-12-00 120 landen eens over schadelijke stoffen
09-12-00 Groen licht voor recyclingsterrein
08-12-00 Winnaars Convenantsprijs 2000
05-12-00 Lachgas
01-12-00 Europa wil meer papier recyclen
30-11-00 Storten met minder stank
28-11-00 Overname Arcadis Grondreiniging door AVR mag doorgaan
25-11-00 Geen gft meer in Utrechtse binnenstad
24-11-00 BFI en WATCO worden toch SITA
21-11-00 Ook Amsterdam Oud-West houdt gft-inzameling voor gezien
20-11-00 SCG affaire begint pijnlijk te worden
20-11-00 De Spinder naar Essent
19-11-00 Geen ontheffing nodig voor ADMES
15-11-00 Vredestein, AVR en NOM bundelen krachten voor bandenrecycling
07-11-00 Overdracht Circulus aan Essent Milieu
03-11-00 Frisdrankindustrie tegen statiegeld op kleine flesjes
30-10-00 Brand treft AVR voor tweede keer
26-10-00 Nieuw certificatiesysteem
24-10-00 Nederlanders willen geldboete voor zwerfafval
23-10-00 Hergebruik kunststofverpakkingen stijgt
20-10-00 Overname Gebr. Coppens door AVR mag van NMa
17-10-00 Te slappe controle van milieuregels
12-10-00 Stortplaats Elhorst half jaar dicht
05-10-00 Merwedehaven veroorzaakt geen gezondheidsproblemen
04-10-00 Europa verbiedt alle CFK's
03-10-00 Nieuwe welles-nietes-lijst
03-10-00 Glasrecycler REVA failliet
27-09-00 Gft-inzameling weer nieuwe impuls
26-09-00 Milieuhandhaving verbeterd
21-09-00 Afvalprobleem in auto's (en erbuiten)
21-09-00 Orlaco zijzichtcamera als beste uit TNO test
21-09-00 Verwerkingsfabriek Rofire geopend
21-09-00 Doelstelling Convenant Verpakkingen tÚch in zicht
20-09-00 Voorstel BTW-compensatiefonds ingediend
18-09-00 VVAV wil scheiding huishoudelijk en bedrijfsafval
18-09-00 LMA wil meer communiceren
15-09-00 DELTA uitverkoren om Proav aan te kopen
12-09-00 EU wil milieuaansprakelijkheid met terugwerkende kracht
09-09-00 Belasting op huisvuil definitief van de baan
08-09-00 Houtstof kan kankerverwekkend zijn
06-09-00 Gft-compost steeds waardevoller
01-09-00 Vlaams afvalhout in spaanplaat
30-08-00 Geesink neemt Norba over
29-08-00 Friese gedeputeerde wil bankgarantie afvalbedrijven
28-08-00 Eindhoven start tweede ondergrondse proef
25-08-00 Zuid-Holland wil van BFI extra afvalgegevens
18-08-00 Zelf verbranden snoeiafval mag niet meer
16-08-00 Gewijzigde Regeling verbranding gevaarlijke afvalstoffen
16-08-00 Pieter Bas neemt deel activiteiten Plus Integration over
15-08-00 ARN en RAI willen lagere verwijderingsbijdrage
02-08-00 Subsidiewijzer Schoner Produceren ook via Internet
01-08-00 'Kringbouw': hoogwaardig hergebruik van BSA
28-07-00 Nieuw asbestverwijderingsbesluit
26-07-00 Milieuvriendelijke investeringen aftrekbaar
21-07-00 Doelmatigheidstoetsing voor instellingen versoepeld
16-07-00 Tekort verwerkingscapaciteit leidt tot export slib
13-07-00 Toch statiegeld op kleine frisdrankflesjes
12-07-00 Storten toegenomen in 1999
05-07-00 Utrecht geeft gft-bak gratis wasbeurt
04-07-00 Toner en cartridges houden de 'afvaldefinitie'-discussie gaande
04-07-00 ICT-branche vecht richtlijnen afval aan
29-06-00 Leidraad bouwstoffen toch openbaar
27-06-00 Geen belasting op huishoudelijkafval
26-06-00 Knowaste contracteert 500ste zorginstelling
17-06-00 Uitspraak Europese Hof zorgt voor nieuwe export regels
16-06-00 Mobiele Recycling vecht decibellen aan
15-06-00 Duidelijkheid over definitie afvalstof blijft uit
14-06-00 Biologisch plastic
07-06-00 Afvalfederatie een feit
06-06-00 Gewolmaniseerd hout waarschijnlijk volgend jaar uit de winkel
24-05-00 Kleinschalige afvalverbranders
23-05-00 Overijssel intensiveert handhaving
22-05-00 AVU gunt verwijdering aan AVR voor komende vijf jaar
19-05-00 IdeeŽn voor vermindering van NOx en N2O-emissies
18-05-00 Eeuwige nazorg blijkt eindig
17-05-00 Slibverwerker moet stankoverlast verminderen
12-05-00 Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen
12-05-00 Brand bij ATF heeft staartje
10-05-00 Duurzaam ondernemen ook via quick scan
29-04-00 Kort nieuws in de maand april
29-04-00 Pilot project recycling van matrassen
24-4-00 Van Bemmel nieuwe importeur Jenz
20-04-00 Te weinig bluswater
20-04-00 Ecostroom van Proav en ENECO
20-04-00 Wet milieubeheer neemt terminologie van Europa over
19-04-00 Milieuprestaties kunststofverpakking 'onderbelicht'
18-04-00 Recycling van ICT-apparatuur goed op dreef
17-04-00 Jan Dam directeur Essent Milieu
16-04-00 Milieu'toolkit' voor kantoren
15-04-00 Nieuwste versie Senter Dossier uit
10-04-00 Extra inspanningen nodig gescheiden inzameling
10-04-00 NMa keurt verwijderingssysteem autowrakken goed
06-04-00 Nieuwe haven op terrein Huisvuilcentrale
04-04-00 Waste Management Nederland overgenomen door Shanks
30-03-00 Kort nieuws van de maand maart
30-03-00 Schiphol blijft achter bij doelstellingen
27-03-00 AVR kan Avira overnemen
22-03-00 Nederland in verkeerd daglicht
17-03-00 HVC komt glorieus door MER
14-03-00 NIDO introduceert Sprongprijs 2000
09-03-00 Brabant 'verliest' afval aan andere provincies
08-03-00 Afvalverwerkende bedrijven moeten financiŽle zekerheid gaan geven
07-03-00 Sociale controle verbetert scheidingsgedrag niet
03-03-00 Bagger kan oude vuilstort isoleren
03-03-00 HVN wil bielzeninzameling op hoger plan brengen
01-03-00 Minister Zalm stelt invoering BTW-compensatiefonds uit
01-03-00 IndonesiŽ ideaal voor energie uit biomassa
29-02-00 Kort nieuws in de maand februari
23-02-00 PROAV tijdelijk financieel gesteund
22-02-00 Meer marktwerking in zicht
18-02-00 Afval cijfers in overvloed, alleen wat laat
17-02-00 Nieuwe BFI-directeur na jaar weg
17-02-00 Weinig invloed media op milieugedrag
16-02-00 Computers sparen met cartridges
15-02-00 Helft sorteerzeefzand onverantwoord toegepast
15-02-00 'Milieukostenblad voor het schildersbedrijf'
12-02-00 Eerste hoogleraar afvalmanagement
11-02-00 Reinigingsdienst Capelle aan den IJssel verzelfstandigd
03-02-00 VROM-raad: 'Nederland is geen koploper meer in Europa'
03-02-00 Advies over definitie afvalstof
02-02-00 Orion dagvaardt Watco en Etrinsa
01-02-00 Gebrekkige naleving Wet Milieugevaarlijke stoffen
28-01-00 Bekerversnipperaar een succes
25-01-00 Noord-Holland wil Afvalzorg privatiseren
20-01-00 Bekker Reinigingstechniek versterkt met MSTS en LaGram
14-01-00 Blokker doet wel mee
07-01-00 AVM gaat beperken stortgasemissie onderzoeken
07-01-00 Kunststofrecycling weer een stap verder
03-01-00 Secundaire bouwstoffen in de wegenbouw
31-12-99 Kort nieuws in de maand dcember
30-12-99 GDA gaat warmte leveren aan zijn omgeving
30-12-99 Indaver neemt Poolse Uwe-Eco over
27-12-99 Overtredingen stortverbod BSA
23-12-99 Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling van start
20-12-99 Stichting wil stimulering van ecotax voor bio-energie
20-12-99 Aanloopbeleid Bouwstoffenbesluit verlengt tot 1 juli 2000
17-12-99 HVC en G.P. Groot nemen deel in West-Friesland Recycling
15-12-99 Succesvol milieuzorgproject bij jachthavens
14-12-99 Kwakkelende milieuprojecten in Utrecht
13-12-99 Recyclen voor de zeehonden
13-12-99 Eerste recyclingfabriek incontinentiemateriaal
10-12-99 Veranderingen in het afvalstoffenbeleid per 1 januari 2000
01-12-99 Voorlopig groen licht voor Delgromij in de Kaliwaal
01-12-99 Stichting Hergebruik Computers opgericht
30-11-99 Kort nieuws in de maand november
24-11-99 Pronk intensifieert handhaving
15-11-99 Stedeling scheidt slechter maar rijdt 'beter'
15-11-99 Grootste tapijtrecyclingfabriek
12-11-99 Afval over water rendabel
3-11-99 Afvalsturing wint voorlopig van VROM
28-10-99 Eerste proef met duurzaam storten
28-10-99 Friesland kent ook no cure no pay
27-10-99 Doelstellingen verpakkingsconvenant verder weg
20-10-99 NMa stelt voorwaarden aan fusie PNEM/MEGA-EDON
14-10-99 Milieukostenkaart voor metaalbedrijven
12-10-99 Concurrentie om Brabants snoeihout niet nodig
12-10-99 Milieuorganisaties winnen hoger beroep tegen Edelchemie
07-10-99 gft kan in energiedrager worden omgezet
06-10-99 Overname AVIRA door AVR bijna rond
30-09-99 Gebr. Van Casteren in handen van AVR
30-09-99 KPMG: diftargemeentes signaleren gunstige milieueffecten
29-09-99 AVR neemt Leenders Industrie Service over
29-09-99 Waste Management in de etalage
24-09-99 Rijnmond draagt bij aan een schonere Zwarte Zee
24-09-99 Licht verontreinigde grond mag toch worden toegepast
23-09-99 Federatie van afvalbedrijven in zicht
23-09-99 Asfaltbank Utrecht opgericht
23-09-99 AZN gecertificeerd
23-09-99 Rotterdam mag gft inzameling gedeeltelijk stoppen
21-09-99 Miljoenennota: handhaving wordt speerpunt
21-09-99 Afvaltransporteurs grootschalig beboet
21-09-99 Controle-actie KCA-logo
21-09-99 Overeenkomst Pronk met Polen over minder broeikasgas
20-09-99 Flinke kostenbesparing door collectief afvalcontract
17-09-99 Milieucentrum ATF de Pijp geopend
17-09-99 Gebruik kunststof in auto's blijft toenemen
15-09-99 Inzamelen klein wit- en bruingoed
13-09-99 Milieubalans 99
13-09-99 AVR gaat samenwerken met HCI
07-09-99 Noord-Holland reserveert 40 miljoen voor grote milieuprojecten
07-09-99 Wijziging van inrichting nu eenvoudiger
07-09-99 Naslagwerk preventieprojecten
03-09-99 Buitenlandse gevolgen Nederlands milieugedrag beperken
30-08-99 Nauwelijks vrijstellingen voor stortbelasting
30-08-99 Handleiding Bouwstoffenbesluit geactualiseerd
25-08-99 Brugman weg bij directie Afvalstoffen
20-08-99 Koeienmest als energiebron
19-08-99 Warmte-uitwisseling moet jaarlijks een miljoen opleveren
16-08-99 U-Dance milieubewust
11-08-99 Proef voor verwerking brandstoftanks
10-08-99 Knapzak over het miljoen heen
10-08-99 Steigers opgetrokken voor Landelijke afvalbeheersplan
4-08-99 Verwijderingsbijdrage auto's toch omlaag
28-07-99 AVR toegelaten tot SNAB
20-07-99 Informatieblad over nieuw Cadmiumbesluit
30-06-99 Kort nieuws in de maand juni 1999 
26-06-99 Tweede Kamer stemt in met verkoop VAM
25-06-99 Nieuwe overslaghal in Amersfoort
24-06-99 Promovenda brengt recycling PET-afval verder
24-06-99 Milieu Europa blijft onder druk staan
23-06-99 Gemeente Heerlen protesteert met 17.000 kaarten
21-06-99 (Her-)start Verwerkings Installatie Twente
16-06-99 Intensivering handhaving milieuwetten
16-06-99 Fusie van PNEM/MEGA met EDON vereist vergunning
16-06-99 Dioxines
15-06-99 Den Helder wil Techno Recycling Park
03-06-99 Nieuw overslagstation in Wassenaar
01-06-99 Stibat krijgt ook in beroep geen gelijk van NMa
31-05-99 Kort nieuws in de maand mei 1999 
31-05-99 Wet Toekomstige afvalverwijdering naar Tweede Kamer
26-05-99 ICI Holland wint Responsible Care prijs
17-05-99 Energieconvenant met AVI's
17-05-99 Groei van slibverwerking in het verschiet
16-05-99 Ontkoppelen: politiek en bedrijfsleven over grondstofbesparing
12-05-99 Samenwerken bij afvalscheiding levert geld op
12-05-99 Nieuwe Kiwa-richtlijn Compost
11-05-99 Groningen willen meer marktwerking
11-05-99 'Het milieu' niet langer heilig
06-05-99 Textielmarkt stort in
06-05-99 Handhaving Milieuwetgeving
03-05-99 Gediplomeerde veiligheidsadviseurs
28-04-99 Schiphol haalt afvaldoelstelling niet
26-04-99 Kort nieuws in de maand april 1999 
16-04-99 Preventiepotentieel bij bakkerijen
16-04-99 Gemeente Amsterdam vecht vergunning voor slibverbranding aan
13-04-99 In 1998 weer meer energie uit afval
12-04-99 Milieudefensie blij met plan kringloopbranche
10-04-99 Composteren met warmteminnende bacterie
09-04-99 VVAV vangt bot bij Vermeend
09-04-99 Compostering met mest
09-04-99 Lezen over Duurzaam bouwen
08-04-99 Opgeruimd staat netjes
07-04-99 Milieudoelstellingen dreigen niet gehaald te worden door annuleren CCF-project
04-04-99 MKB produceert schoner
03-04-99 Advies bij duurzaam bouwen
01-04-99 Kort nieuws in de maand maart 1999 
24-03-99 Verwijderingseisen CFK vastgesteld, handhaving geÔntensiveerd
22-03-99 Herstructurering grondbanken
22-03-99 Brochure 'Oud voor nieuw'
22-03-99 Verbranden en storten van Brabants afval in ťťn organisatie
19-03-99 Zwerfvuil op stranden neemt toe
17-03-99 Synthetisch rubber leent zich voor hergebruik
17-03-99 Bedrijfsleven moet convenant verpakken beter naleven
16-03-99 Rotterdam vraagt ontheffing voor gescheiden inzameling aan
16-03-99 Milieuvergunning gemeentewerven geŁniformeerd
15-03-99 Utrecht kent ook 'no cure no pay'
12-03-99 Limburg krijgt geen gehoor bij minister Pronk
10-03-99 AVR en Indaver gaan samen TL-lampen recyclen
08-03-99 Scheidingsinstallatie in Amersfoort in problemen
04-03-99 Luchtemissies afvalverbranding vastgesteld
03-03-99 Kunststofrecycling kan toenemend aanbod maar net bijhouden
02-03-99 Vier miljoen voor preventieprojecten in MKB
25-02-99 VROM bezorgd over taakstelling afvalscheiding
22-02-99 Meldingen- en registratiestelsel moet veel eenvoudiger
16-02-99 Gescheiden inzamelen gft staat niet ter discussie
16-02-99 Milieuverslag op Internet
11-02-99 VAM komt waarschijnlijk in handen van EDON
09-02-99 Export van afval wordt niet meer toegestaan
08-02-99 Vermeend wil oud papier inzameling niet belasten
04-02-99 Zijbeladingsystemen zijn in trek
03-02-99 Nieuwe sorteerinstallatie bij Terlouw Recycling
02-02-99 Groningen moet GFT gescheiden inzamelen
01-02-99 Kort nieuws in de maand januari 1999 
29-01-99 Ruilbeurs voor recyclingmateriaal
28-01-99 ARN in verweer
27-01-99 Fusie PNEM/MEGA Groep en EDON Groep
26-01-99 Onderzoek verontreinigingen oude stortplaatsen
26-01-99 Pronk tegen export gevaarlijk afval
22-01-99 Snij-afval gebruikt voor glashelder folie
16-01-99 Holland Compost verliest milieuvergunning
14-01-99 Provincie Utrecht versus VanVlietgroep
14-01-99 Provincie Limburg heeft Visie op Afval
11-01-99 Het woud van financiŽle regelingen voor duurzame energie
11-01-99 Provinciegrenzen niet vůůr 2000 open
11-01-99 Handleiding inzameling WEB voor gemeenten
08-01-99 Gezocht: partners in Europa
07-01-99 EU subsidieert beursdeelname in Japan
06-01-99 NVMP sluit contract verwijdering wit- en bruingoed
06-01-99 ARN heeft geen problemen met buitenlandse autowrakken
04-01-99 Proef WEB in Noord-Nederland beŽindigd
03-01-99 Kunststofrecycling gehinderd door oude industrienormen
22-12-98 VOMS krijgt te weinig afval
21-12-98 Bermmaaisel toegepast als bodemverbeteraar
16-12-98 Drechtwerk fuseert met Coolrec
16-12-98 Aufplast ontkoppelt componeeractiviteiten van recycling
15-12-98 Restconcentratienorm voor asbest in puingranulaat
15-12-98 Bouwrecyclingprijs
09-12-98 Nieuw retoursysteem voor consumentengoederen
08-12-98 Kga zak voor visserij en binnenvaart
03-12-98 Energiewinning uit resthout
02-12-98 'Brandschoon'
01-12-98 Batterijenactie bij Kijkshop
01-12-98 Praktijkexperimenten en demonstratieprojecten hergebruik afvalstoffen
01-12-98 VAR koopt nog een slibverwerker
30-11-98 Preventieprojecten op een rij
27-11-98 Ook Pronk vindt Ecogrind te duur
26-11-98 Varend inzamelen met Invotis
24-11-98 Productgerichte milieuzorg uit de kinderschoenen
18-11-98 ARN publiceert jaarverslag 1997
17-11-98 Milieukeur Recreatiebedrijven
17-11-98 Brabants Bureau Milieumetingen voldoet aan STERIN
17-11-98 Stimular fact-sheets bijna op het Internet
17-11-98 Tot 15 december indienen Milieudemonstratieprojecten
16-11-98 Arena Recycling: Reko en Wavin Re-Use sluiten joint venture
13-11-98 Web site Federatie NRK
12-11-98 Europese Hof gaat akkoord met oprichting ARA
12-11-98 Samenwerking tussen Den Haag en AVR
12-11-98 Noord-Brabant: 2 x zoveel gescheiden opgehaald in 3 jaar
10-11-98 Minister oordeelt positief over Zaanse schroothandel
04-11-98 Milko overgenomen door SULO
04-11-98 Inzamelresultaten gescheiden afval in 1996 vallen tegen
04-11-98 Meer kwikuitstoot door bijstoken zuiveringsslib
03-11-98 EcoTeam Haarlem breidt uit
23-10-1998 Stortplaatsen Noord-Brabant furieus op provincie door extra heffing
23-10-1998 Wettelijke verankering advies commissie Epema naar de Raad van State
22-10-1998 Kamervragen over afvalbeleid
16-10-1998 …..en zijn de particuliere afvalinzamelaars ook in deze minister teleurgesteld.
15-10-1998 …. dan stelt Pronk het opengaan van de provinciegrenzen voor afvalstoffen uit…..
14-10-1998 Nederland kiest voor gecombineerde financiering voor scheepsafval
13-10-1998 AVR wil met Grontmij sterker staan voor overname VAM
12-10-1998 Als Noord- en Zuid-Nederland waarschuwen voor chaos in afvalland……
09-10-1998 Wegwijs in afvalstoffenland
05-10-1998 Cotrans optimaliseert ritten via nieuwe boordcomputer
05-10-1998 Geen bijzondere gezondheidseffecten bij gft
02-10-1998 Pronk ondertekent VN-verdrag voor handel in gevaarlijke stoffen
28-09-1998 Gespecialiseerde afvalbedrijven blijven een kans hebben
28-09-1998 Ketenbeheer maakt strijken overbodig
24-09-1998 EZH stookt sinaasappels bij
24-09-1998 Milieuorganisaties tegen uitbreiding van AVR
21-09-1998 Overeenstemming over systeem voor wit- en bruingoed
15-09-1998 Afvalbeheer procedeert door tegen Twentse gemeenten
09-09-1998 Hyva op overnamepad
08-09-1998 De Duurzame Stad
08-09-1998 VAM-Wijster doet te weinig om stank te voorkomen
02-09-1998 Tweede Tender E.E.T. Kiemprojecten
02-09-1998 Checklist voor energiewinning uit afval
31-08-1998 Ketenbenadering leidt tot 40% minder bouwafval 
28-08-1998 Omwonenden positiever over AVI's dan verwacht
27-08-1998 Recydur en Frosk-Prozon gaan samenwerken
25-08-1998 BION overgenomen door Hanze Milieu
19-08-1998 Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen
14-08-1998 Start bouw fabriek voor nylonrecycling
12-08-1998 AZN kijkt tevreden op eerste jaar terug
05-08-1998 Milieuadviesmarkt vertoont groei
04-08-1998 Geveke neemt Pijnenborg & Bos over
31-07-1998 Subsidieregeling voorlichting en doorlichting schoner produceren
23-07-1998 Subsidiewijzer Schoner Produceren
22-07-1998 Europees logo voor kunststof
21-07-1998 vof Sortiva opgericht
16-07-1998 Scoribel in gelijk gesteld over export van gevaarlijk afval
15-07-1998 CBS: Meer huishoudelijk afval aangeboden
15-07-1998 LIFE II wordt meer leven ingeblazen
14-07-1998 Hoeveelheid verwerkt afval daalt gestaag
07-07-1998 Vertis ondersteunt bouw huisvuilverwerkingsfabriek in India
07-07-1998 Biomassavergasser in Noord-Holland gaat niet door
06-07-1998 Wijziging besluit stortverbod afvalstoffen
03-07-1998 Stortcapaciteit is komende tijd voldoende
02-07-1998 Meer beleid voor papierbesparing
01-07-1998 Regio Stedendriehoek en EDON/Hanze Milieu bereiken akkoord
30-06-1998 Inzameling bij apotheken in Utrecht van start gegaan
25-06-1998 Uitspraak Europese Hof geeft VROM grip op afvalexport
23-06-1998 CIM wil immobilisatie stimuleren
18-06-1998 Hergebruik autobanden in het nauw
18-06-1998 Engels centrum voor afvaltechnologie
17-06-1998 Overijssel en Noord-Holland positief over eigen milieubeleid
17-06-1998 Smoelenboek afvalstoffen
15-06-1998 Stichting Retour houdt groei niet vast
12-06-1998 Recycling van kunststoffen kan verdubbelen in 2006
12-06-1998 Ook AVRI wil ondernemer worden in de afvalverwerking
10-06-1998 Werkboek milieumaatregelen Metaal- en elektrotechnische industrie
08-06-1998 Europese milieuprijzen uitgereikt
04-06-1998 Alternatieven voor afzet bermgras gezocht
03-06-1998 Stroom aan initiatieven voor kunststofrecycling
03-06-1998 AVR wil omzet in drie jaar verdubbelen
02-06-1998 Weinig vooruitgang in Europees milieu
02-06-1998 Richtlijn IBC-maatregelen aan de praktijk getoetst
02-06-1998 OESO herdefinieert afvalstoffenbegrip
01-06-1998 Nieuw KGA-depot in Den Oever
29-05-1998 Nieuwe voorstellen voor VAMIL
29-05-1998 Geef burgers meer inspraak bij keuze stortlocaties
27-05-1998 Maatregelen voor scheepsafvalbedrijven voorgesteld
26-05-1998 Kunststofrecycling blijft stijgen
26-05-1998 Scoribel tekent protest aan tegen MJP-GA II
25-05-1998 ROVA boekt goede start
20-05-1998 Vuilnisemmer wordt nostalgie
15-05-1998 Avi's produceren meer afval
14-05-1998 Groen punt op de goede weg
14-05-1998 Nazorg voormalige stortplaatsen blijkt mee te vallen
12-05-1998 Groningen stimuleert milieutechnologie in MKB
08-05-1998 Schaalvergroting ook bij onafhankelijken
08-05-1998 Minister De Boer vindt Ecogrind te duur
07-05-1998 Minister geeft visie op nazorg stortplaatsen
06-05-1998 Nederland vervult voortrekkersrol in bouwrecycling
06-05-1998 Groningen sluit trainingsproject preventie af
04-05-1998 T.V. Aertssen/Indaver kopen grootste shredder
23-04-1998 Cryocondensatie voor kwikverwijdering
22-04-1998 Milieuzorg bij gemeentewerven en milieustraten
22-04-1998 Energie uit biomassa vaak de beste optie
22-04-1998 Kennisnetwerk metaalhoudende reststoffen opgericht
20-04-1998 Richtlijn voor de verwijdering van PCB's en PCT's
17-04-1998 Reinigingsproef veegvuil naar grotere schaal
14-04-1998 Gevolgen opheffen provinciegrenzen
10-04-1998 Vecom breidt uit
10-04-1998 Cleanaway neemt Duitse SKP en TSM over
07-04-1998 BFI Nederland definitief overgenomen door SITA
06-04-1998 Insulinde Recycling overgenomen door Hanze Milieu
06-04-1998 15 genomineerden voor Europese milieuprijzen
03-04-1998 Bouwstoffenbesluit nu met zekerheid ingevoerd
03-04-1998 Raad van State geeft provincie Utrecht deels gelijk in zaak BRC
02-04-1998 Subsidie op schone technologie
02-04-1998 Leidraad omgaan met teerhoudend asfalt
01-04-1998 Eerste contract voor Knowaste
01-04-1998 Gooi- en vechtstreek en Hanze Milieu praten over afvalcontract
01-04-1998 Minister ziet niets in scansysteem GFT
01-04-1998 Dynamische stortplaats biedt milieuvoordelen
30-03-98 Slotervaart eerste ziekenhuis met milieucertificaat
26-03-1998 Scheepsafvalbedrijven willen ingrijpende veranderingen
25-03-1998 Milieueffecten van biomassa voor energiewinning
24-03-1998 Service Centrum Grondreiniging stoot private taken af
24-03-1998 Meerderheid spaart batterijen thuis op
21-03-98 Nederland wordt schoner
20-03-98 Roteb-onderdelen definitief geÔntegreerd in AVR
20-03-98 Reinigingsbedrijf op CuraÁao kiest voor Nederlandse automatisering
18-03-98 PNEM/MEGA Groep en Van Gansewinkel bestuderen samenwerking
17-03-98 Sanering stortplaatsen Noord-Brabant
17-03-98 Nationale afvaldag moet imago afvalbranche verbeteren
16-03-98 Vanderhelm Groenrecycling breidt uit
13-03-98 Exportbeleid buiten Randstadregio verruimd
11-03-98 RMK keert zich tegen financiŽle zekerheid in Wet milieubeheer
09-03-98 Geen concurrentievervalsing door malafide en illegale bedrijven
06-03-98 Tarieven voor storten en verbranden in het noorden gelijk getrokken
06-03-98 Huisvuilcentrale Noord-Holland en EDON gaan samenwerken
06-03-1998 PET heeft nu ook zijn eigen stichting
05-03-98 Pikmeer II leidt tot acht vervolgingen
04-03-98 Checklisten voor algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
03-03-98 Milieubladen voor bedrijven in de bouw
02-03-98 Rotterdam kiest voor ondergronds na proef in Spangen
28-02-98 Opslag gevaarlijke stoffen in Rotterdam verbeterd 
27-02-98 Subsidie op aanschaf milieu-apparatuur
25-02-98 PMV vereenvoudigd
25-02-98 Groei en concurrentie zal toenemen voor markt van gevaarlijk afval
20-02-98 Fusie tot grootste kunststofrecyclingbedrijf in Europa
20-02-98 Denen winnen energie uit organisch huisvuil
16-02-98 Jointventure tussen De Vries Recycling en Wed. Nijssen
13-02-98 Meer kunststofverpakkingen hergebruikt
11-02-98 Eerste OGD-bedrijf ontvangt ISO-9002
11-02-98 Korebrits Breda IS-9002 gecertificeerd
11-02-98 Slib in jachthavens voor rekening recreanten
10-02-98 Minister kondigt nieuw cadmiumbesluit aan
10-02-98 Nieuwe regeling voor scheiden gevaarlijk afval
04-02-98 Langdurig werklozen vinden werk bij Recycle Centrum Soest
25-0-01 Bumpers en autoruiten
28-10-999 Verontwaardiging over suggestie van gesjoemel

 


© Uitgeverij Noordhoek BV