OfficiŽle publicaties

terug naar achief

Hieronder treft u een overzicht aan van publicaties van de overheid en de Europese Unie. Klik op een vermelding en u krijgt de letterlijke tekst van de publicatie. Zie ook:

Publicaties

 

datum titel
17-08-01 Ontwerpbesluiten Eural en Baga
16-07-2001 Ontwerpbesluit financiŽle zekerheid milieubeheer
05-07-2001 Besluit tot wijziging van stortbesluit naar aanleiding van Europese richtlijn storten.
02-07-2001 Jaarlijkse rapportage harmonisatie Europees afvalstoffenbeleid
21-06-2001 Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen)
19-06-2001 Wijziging hoofdstuk afvalstoffen van Wet milieubeheer: Verslag mondelinge behandeling in Eerste Kamer
27-05-1999 Wijziging Wet milieubeheer (meldingenstelsel)  VOORSTEL VAN WET
27-05-1999 Wjjziging Wet milieubeheer (meldingenstelsel) Memorie van Toelichting
27-05-1999 Wijziging Wet milieubeheer (meldingenstelsel) Advies Raad van State en nader rapport
20-04-1998 Richtlijn voor de verwijdering van PCB's en PCT's
10-02-1998 Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen

© Uitgeverij Noordhoek BV