Verwijdering

terug naar achief

Hieronder treft u een overzicht aan van de berichten en artikelen in de rubriek verwijdering. Klik op een vermelding en u krijgt het volledige bericht of artikel.

 

datum titel
25-04-03 Stort Zevenbergen wellicht weer open
17-04-03 Warmte van AVR naar Kerr-McGee
08-04-03 Drenthe ziet mogelijkheden voor biomassa
19-03-03 Greenpeace tegen AVI's
14-03-03 Hardenberg wil soepeler maaibeleid
10-03-03 Essent wil Wijster verdubbelen
18-02-03 Ook Groningen lonkt over de grens
12-02-03 ARN toch niet oorzaak van stank
12-02-03 IGAT mag verder
17-10-02 Klacht tegen ARN ongegrond
01-10-02 Europa wil stortrichtlijnen beter handhaven
26-09-02 Geen zorgen over nazorgfondsen
19-09-02 Bovenafdichting in bepaalde gevallen geen afval
29-08-02 AVI-bodemas in wegenbouw mag tot 2006
31-07-02 Brand in Zweekhorst zorgt voor veel opschudding
16-07-02 Storten van gevaarlijk afval
21-05-02 Mogelijkheden voor verwijderen ziekenhuisafval
24-04-02 Weg vrij voor bijstook in E-centrales
24-04-02 ENCI moet emissies reduceren
10-04-02 Niks mis met C2-deponie
30-03-02 Limburgs afval toch naar Duitsland
19-03-02 Twaalf procent meer energie uit afval
15-01-02 SNB verbrandt nu ook slib Midden-Nederland
11-12-01 Utrechtse bagger naar Amersfoort
30-10-01 Nma en Europese Commissie positief over recycling autowrakken
11-10-01 Slib verbranden beste alternatief
27-09-01 Nieuwe vergunningaanvraag Elhorst-Vloedbelt
06-08-01 Oplossing voor diermeel is zorg voor afzet biomassa
01-08-01 VROM-inspectie: geen structureel afvalprobleem bij Zavin
01-08-01 Siemens gaat energieverbruik AVR verminderen
27-07-01 AVI Roosendaal mag uitbreiden
04-07-01 Electrabel verstrikt in discussie definitie afvalstof
01-05-01 Minder emissies door AVI's
19-04-01 Stadspark veilig op vuilstort
02-04-01 OLAZ verhoogt storttarief
29-03-01 Stank blijft slibverwerker achtervolgen
25-03-01 Bagger wordt in Noord-Holland verwerkt
17-03-01 Schone biomassa voor duurzame Duitse elektriciteit
07-03-01 Stortplaatsen gezocht
12-02-01 AVR verbrandt slachtafval
19-01-01 PROAV stortplaats gesust
18-12-00 Brabantse stortplaatsen onderzocht
05-12-00 Lachgas
05-10-00 Merwedehaven veroorzaakt geen gezondheidsproblemen
18-09-00 VVAV wil scheiding huishoudelijk en bedrijfsafval
12-07-00 Storten toegenomen in 1999
24-05-00 Kleinschalige afvalverbranders
19-05-00 IdeeŽn voor vermindering van NOx en N2O-emissies
18-05-00 Eeuwige nazorg blijkt eindig
17-05-00 Slibverwerker moet stankoverlast verminderen
22-03-00 Nederland in verkeerd daglicht
09-03-00 Brabant 'verliest' afval aan andere provincies
03-03-00 Bagger kan oude vuilstort isoleren
07-01-00 AVM gaat beperken stortgasemissie onderzoeken
28-10-99 Eerste proef met duurzaam storten
29-05-99 Rijk en AVI's sluiten energieconvenant
09-04-99 Compostering met mest
22-03-99 Herstructurering grondbanken
09-02-99 Export van afval wordt niet meer toegestaan
26-01-99 Onderzoek verontreinigingen oude stortplaatsen
26-01-99 Pronk tegen export gevaarlijk afval
06-01-99 NVMP sluit contract verwijdering wit- en bruingoed
06-01-99 ARN heeft geen problemen met buitenlandse autowrakken
03-12-98 Energiewinning uit resthout
27-11-98 <Ook Pronk vindt Ecogrind te duur
04-11-98 Meer kwikuitstoot door bijstoken zuiveringsslib
23-10-1998 Stortplaatsen Noord-Brabant furieus op provincie door extra heffing
24-09-1998 EZH stookt sinaasappels bij
24-09-1998 Milieuorganisaties tegen uitbreiding van AVR
28-08-1998 Omwonenden positiever over AVI's dan verwacht
07-07-1998 Biomassavergasser in Noord-Holland gaat niet door
03-07-1998 Stortcapaciteit is komende tijd voldoende
23-06-1998 CIM wil immobilisatie stimuleren
18-06-1998 Engels centrum voor afvaltechnologie
29-05-1998 Geef burgers meer inspraak bij keuze stortlocaties
15-05-1998 Verwerking baggerslib nu economisch aanvaardbaar
14-05-1998 Nazorg voormalige stortplaatsen blijkt mee te vallen
08-05-1998 Minister De Boer vindt Ecogrind te duur
07-05-1998 Minister geeft visie op nazorg stortplaatsen
22-04-1998 Kennisnetwerk metaalhoudende reststoffen opgericht
14-04-1998 Gevolgen opheffen provinciegrenzen
10-04-1998 Op korte termijn uitbreiding van verbrandingscapaciteit
01-04-1998 Dynamische stortplaats biedt milieuvoordelen
17-03-1998 Sanering stortplaatsen Noord-Brabant
06-03-1998 Tarieven voor storten en verbranden in het noorden gelijk getrokken
06-02-1998 Nieuwe ronde subsidies voor verwerking afvalstromen
02-02-1998 Mest en organisch slib zijn potentiŽle energiebron
02-01-1998 Twente composteert ook bedrijfsafval
12-12-1997 Bentonietmatten goed alternatief voor zandbentoniet
12-12-1997 Centrum voor Immobilisatie in voorbereiding
17-11-1997 Voorlopig laatste AVI geopend

© Uitgeverij Noordhoek BV