Wet- & regelgeving

terug naar achief

Hieronder treft u een overzicht aan van de berichten en artikelen in de rubriek wet- & regelgeving. Klik op een vermelding en u krijgt het volledige bericht of artikel.

 

datum titel
18-04-03 Wet onduidelijk bij ongewone voorvallen
15-04-03 Toch indirecte financiering voor scheepsafval
08-02-03 Besluit financiŽle zekerheid in mei van kracht
05-02-03 Rotterdam voert eigen aanbestedingsregels in
04-02-03 Verduidelijking Inrichtingenbesluit afvalbedrijven
03-02-03 LAP feestelijk van start
03-02-03 Autosloop 'drooggelegd'
31-01-03 Nog geen elektronisch milieujaarverslag
31-01-03 Gevaarlijke stoffen openbaar: ook voor terroristen
23-12-02 Verzoek aan schepen afval te melden
19-12-02 Wijzigingen Belastingplan 2003 definitief
17-12-02 LAP eindelijk door de Kamer
15-11-02 Gft-verwerking weinig last van nieuwe EU-regels
01-11-02 MEP met scepsis onthaald
01-11-02 LAP niet controversieel
18-10-02 Eural in milieuverslag
18-10-02 Europese verpakkingsdoelstellingen veel lager dan de Nederlandse
11-10-02 WEEE heeft weinig gevolgen voor Nederland
07-10-02 Kabinet wil aanvullingen Europees stoffenbeleid
01-10-02 Wijziging ontwerpbesluit verbranden afvalstoffen
05-09-02 Subsidie voor inzamelen halon en cfk
03-09-02 EU wil strengere verpakkingsrichtlijn
30-08-02 Tweede Kamer behandelt LAP in november
23-07-02 Indeling van zorg voor gevaarlijke stoffen
24-05-02 Besluit autowrakken
08-05-02 Nieuwe Wet milieubeheer treedt in werking
01-05-02 Eural ingevoerd, meldingenstelsel uitgesteld
26-04-02 LAP door Kabinet vastgesteld
27-03-02 Regeling afgewerkte olie
26-03-02 Dodehoekspiegels voor 2003 verplicht
19-03-02 Emissierichtlijnen voor AVI's en E-centrales gelijk
01-01-02 Zweden voert ook stortverbod in
27-09-01 Ontwerpbesluit detectie radioactief schroot gepubliceerd
04-09-01 Duitse sloopwet met protest ontvangen
17-08-01 Ontwerpbesluiten Eural en Baga gepubliceerd
16-07-01 Ontwerp-besluit beheer autowrakken
16-07-01 Afvalbedrijven kunnen financiŽle garantie worden verplicht
05-07-01 Richtlijn storten geÔmplementeerd
19-06-01 Eerste Kamer neemt wijziging Wmb aan na pittig debat
12-06-01 Eerste deel van LAP klaar
12-06-01 Wet milieubeheer in Eerste Kamer
28-02-01 Jorritsma neemt stelling in capaciteitsdiscussie
12-01-01 Strenge emissie-eisen bijstook
20-09-00 Voorstel BTW-compensatiefonds ingediend
12-09-00 EU wil milieuaansprakelijkheid met terugwerkende kracht
09-09-00 Belasting op huisvuil definitief van de baan
16-08-00 Gewijzigde Regeling verbranding gevaarlijke afvalstoffen
16-08-00 Zelf verbranden snoeiafval mag niet meer
28-07-00 Nieuw asbestverwijderingsbesluit
21-07-00 Doelmatigheidstoetsing voor instellingen versoepeld
04-07-00 ICT-branche vecht richtlijnen afval aan
27-6-00 Geen belasting op huishoudelijkafval
06-06-00 Gewolmaniseerd hout waarschijnlijk volgend jaar uit de winkel
20-04-00 Wet milieubeheer neemt terminologie van Europa over
08-03-00 Afvalverwerkende bedrijven moeten financiŽle zekerheid gaan geven
03-03-00 Advies over definitie afvalstof
01-04-00 Minister Zalm stelt invoering BTW-compensatiefonds uit
24-09-99 Licht verontreinigde grond mag toch worden toegepast
07-09-99 Wijziging van inrichting nu eenvoudiger
30-08-99 Nauwelijks vrijstellingen voor stortbelasting
01-07-99 Belasting op storten wordt verhoogd met 100 gulden
31-05-99 Wet Toekomstige afvalverwijdering naar Tweede Kamer
23-10-1998 Wettelijke verankering advies commissie Epema naar de Raad van State
22-10-1998 Kamervragen over afvalbeleid
02-10-1998 Pronk ondertekent VN-verdrag voor handel in gevaarlijke stoffen
06-07-1998 Wijziging besluit stortverbod afvalstoffen
02-06-1998 OESO herdefinieert afvalstoffenbegrip
26-05-1998 Scoribel tekent protest aan tegen MJP-GA II
11-03-98 RMK keert zich tegen financiŽle zekerheid in Wet milieubeheer
13-01-1998 Wellicht aanpassing van de Wet afvalstoffenbelasting
15-12-1997 Convenant Verpakkingen II
01-12-1997 Bouwstoffenbesluit uitgesteld tot 1999

© Uitgeverij Noordhoek BV